مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی

مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (2)

 

نویسنده: مهندس داریوش هادی زاده

انتشارات: نوآور

تعداد صفحات: 360 صفحه

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: چاپ چهارم

جلد کتاب: شومیز

شابک: 9786001682124

558,000 تومان

فهرست مطالب:

بخش اول: سایکرومتری

1- سایکرومتری

2- منحنی سایکرومتریک

3- دمای خشک

4- دمای تر یا مرطوب

5- دمای نقطه شبنم

6- رطوبت نسبی

7- رطوبت مخصوص

8- آنتالپی

9- انحراف آنتالپی

10- حجم مخصوص

11- دایره مبنا

12- ضریب کنار گذر

13- حرارت محسوس

1-13- حرارت محسوس اتاق

2-13- حرارت محسوس هوای تازه ورودی به فضا

3-13- حرارت محسوس موثر اتاق

4-13- حرارت محسوس کل

14- حرارت نهان

1-14- حرارت نهان اتاق

2-14- حرارت نهان هوای تازه ورودی به فضا

3-14- حرارت نهان موثر اتاق

4-14- حرارت نهان کل

15- حرارت کل

1-15- حرارت کل هوای تازه به فضا

2-15- حرارت کل موثر

3-15- مجموع کل حرارت مورد نیاز

16- ضرایب حرارت

1-16- ضرایب حرارت

2-16- ضریب حرارت محسوس اتاق

3-16- ضریب حرارت محسوس موثر

4-16- ضریب حرارت محسوس موثر کل

17- نقطه شبنم کویل

18- رسم فرآیند سرمایش

19- فرآیند ها و تحولات هوا

1-19- فرآیند گرم کردن محسوس

2-19- فرآیند سرد کردن محسوس

3-19- فرآیند سرد کردن و رطوبت گیری

4-19- فرآیند اشباع آدبابتیک

5-19- فرآیند رطوبت زنی

6-19- فرآیند رطوبت گیری

7-19- فرآیند رطوبت زنی و گرمایش

8-19- فرآیند گرم کردن و رطوبت گیری

20- شرایط آسایش

بخش دوم: تبرید

1- محاسبه بار های سرمایی

1-1- کسب حرارت از خورشید توسط پنجره ها بصورت تشعشع

2-1- محاسبه بار برودتی جداره ها

3-1- محاسبه بار برودتی روشنایی

4-1- محاسبه بار برودتی افراد

5-1- محاسبه بار برودتی منابع داخلی

6-1- محاسبه بار بردوتی هوای خارج

7-1- نمونه برگه محاسباتی بار بردوتی ساختمان

2- انتخاب سیستم خنک کاری مناسب

1-2- سیستم های خنک کاری

3- فلودیاگرام تبرید

4- موتورخانه تبرید

5- چیلر ها

1-5- محاسبه، انتخاب و انواع آن

2-5- محاسبه ظرفیت چیلر ها

3-5- چیلر های تراکمی

4-5- چیلر های تراکمی با محرک موتور احتراق داخلی

5-5- چیلر های تراکمی با محرک الکتریکی

6-5- شرح ساختمان دستگاه های تبرید تراکمی (چیلر، کولر و…)

7-5- اجزاء اصلی چیلر تراکمی

8-5- سیستم های کنترل ایمن استپ استارت کمپرسور چیلر

9-5- روش های نشت یابی سیستم تبرید تراکمی

10-5- چیلر های جذبی

11-5- مقایسه چیلر های جذبی و تراکمی

6- برج های خنک کن

1-6- انتخاب برج خنک کن

2-6- برج خنک کن آبی اتمسفریک

3-6- برج خنک کن آبی با مکش مکانیکی

4-6- تصحیحات جوی برج های خنک کن آبی

5-6- نکات اجرایی

6-6- چک لیست برج خنک کن آبی

7- پمپ سیرکولاتور

1-7- دبی پمپ سیرکولاتور

2-7- هد پمپ

8- پمپ برج خنک کن

1-8- دبی پمپ برج خنک کن برای چیلر های تراکمی

2-8- دبی پمپ برج برای چیلر های جذبی

3-8- هد پمپ برج خنک کن

9- لوله کشی آب مسیر چیلر و آب مسیر برج

1-9- لوله های فولادی

2-9- لوله های مسی

3-9- لوله های چدنی

4-9- لوله های PVC یا CPVC

5-9- عایق کاری لوله ها

6-9- تعیین قطر لوله ها

10- منبع انبساط

11- محاسبه و انتخاب فن کویل

12- محاسبه بار برودتی ساختمان ها به روش نیمه سریع

بخش سوم: دستگاه های گرمایشی و سرمایشی مستقل

1- دستگاه های گرم کننده

1-1- پکیج حرارتی 

2-1- شومینه

3-1- کوره هوای گرم

4-1- بخاری

5-1- پمپ حرارتی

6-1- آب گرم کن ها

2- دستگاه های خنک کننده

1-2- ایرواشر

2-2- کولر های آبی (تبخیری) 

3-2- کولر گازی

4-2- یخچال جلبی

بخش چهارم: هوای فشرده

1- هوای فشرده و کاربرد های آن

1-1- مشخصات هوا

2-1- کد ها و استاندارد ها

3-1- کیفیت هوای فشرده

4-1- کلاس های کیفیت هوا

5-1- هوای فشرده اتباع و خشک

6-1- کیفیت و مشخصات هوای فشرده مورد نیاز تجهیزات گوناگون

7-1- محاسبه کندانس حاصل از فشردن هوا

2- تولید و توزیع هوای فشرده و تجهیزات آن

1-2- فلودیاگرام نمونه تولید هوای فشرده

2-2- کمپرسورخانه

3-2- کمپرسور ها

4-2- افتر کولر

5-2- لوله کشی

6-2- مخازن ذخیره هوا

7-2- تله ها(TRAPS)

8-2- فیلتر ها

9-2- سپریتور ها

10-2- رطوبت گیری هوا

11-2- نکات اجرایی سیستم هوای فشرده

بخش پنجم: اطفاء حریق

1- کلاس بندی آتش سوزی براساس نوع مواد آتش زا

1-1- کلاس A

2-1- کلاس B

3-1- کلاس C

4-1- کلاس D

2- انواع فضا ها از نظر خطر پذیری

1-2- فضا های کم خطر

2-2- فضا هایی با خطر متوسط

3-2- فضا های پر خطر

3- سیستم اعلام حریق و اجزاء

1-3- اهمیت اعلام حریق

2-3- سیستم های اعلام حریق

3-3- اجزاء سیستم اعلام حریق معمولی

4- روش های عمومی اطفاء حریق

1-4- روش های کنترل و اطفاء حریق

2-4- تجهیزات خاموش کننده

3-4- تجهیزات متحرک

4-4- سیستم های قابل حمل و یا دستی

5-4- سیستم اطفاء حریق با کف(فوم) توسط پمپ

6-4- سیستم کف(فوم) پیش مخلوط

7-4- آتش خاموش کن های قابل حمل اسید و باز

8-4- آتش خاموش کن های کف(فوم) شیمیایی

9-4- سیستم شیلنگ و قرقره 

10-4- سیستم رایزر خشک

11-4- سیستم رایزر تر

12-4- سیستم اتوماتیک اطفاء حریق توسط گاز

13-4- سیستم اطفاء حریق اسپرینک

بخش ششم: گازرسانی

1- آشنایی با گاز طبیعی

2- تقسیم بندی ساختمان ها

1-2- ساختمان های مسکونی

2-2- ساختمان های عمومی

3-2- ساختمان های خاص

3- لوله کشی گاز

1-3- ماتریال لوله های فولادی

2-3- لوله های مسی

3-3- لوله های قابل انعطاف(شیلنگ)

4-3- اتصالات فولادی

5-3- تعیین قطر لوله های گاز

6-3- الزامات و نکات اجرایی لوله کشی

7-3- عایق کاری لوله های روکار

8-3- عایق کاری لوله های توکار

4- تجهیزات گازرسانی و وسایل گازسوز و مقررات مربوطه

1-4- کلکتور

2-4- کنتور

3-4- دیگ

4-4- پکیج

5-4- آبگرمکن دیواری

6-4- آبگرمکن زمینی

7-4- بخاری خانگی

8-4- اجاق گاز خانگی (5 شعله فردار)

9-4- چراغ روشنایی

10-4- شومینه

11-4- پلو پز و کباب پز

12-4- دودکش وسایل گازسوز

13-4- شیر ها

14-4- ممنوعیت نصب وسایل گازسوز گرمایشی

5- آزمایش سیستم لوله کشی

1-5- آزمایش مقاومت

2-5- آزمایش نشتی

3-5- آزمایش نشت گاز بعد از باز کردن جریان کار

6- طراحی و نقشه کشی تعیین قطر لوله های گاز

1-6- انتخاب مسیر لوله کشی گاز

2-6- تهیه نقشه های سیستم لوله کشی گاز

3-6- تعیین قطر لوله ها

7- نقد و ببرسی نصب دستگاه های گازسوز در فضاهای با درزبندی معمولی و هوایند مطابق مباحث مقررات ملی

1-7- حداقل مساحت فضای با درزبندی معمولی برای نصب بخاری خانگی

8- چک لیست گازرسانی یه چهارم پوند بر اینچ مربع

بخش هفتم: عایق کاری

1- هدف از عایقکاری

2- انواع عایق ها

1-1- مشخصات عایق ها

3- عایق کاری در تاسیسات

4- ضخامت عایق با فرمول

5- انتخاب ضخامت عایق ها با استفاده از جداول

6- ضخامت بحرانی عایق لوله ها

7- عایق کاری کانال ها

1-7- تاسیسات داخل ساختمان، در آب و هوای گرم و مرطوب

منابع

وزن 1.0 کیلوگرم
تعداد صفحات

360

ناشر

نوآور

وزن

1000 گرم

cover

شومیز

سال چاپ

1397

شابک

9786001682124

نویسنده

داریوش هادی زاده

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (2)”
عضویت و ورود
شماره موبایل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد