تلویزیون

شبکه تاسیسات

مهر ۳, ۱۳۹۵
طراحی استخر

طراحی استخر-۳

شهریور ۲۷, ۱۳۹۵
طراحی استخر

طراحی استخر -۲

شهریور ۱۵, ۱۳۹۵

آموزش‌تاسیسات مکانیکی ساختمان

آموزش نکات مباحث 19 و 15 و 17

چنددقیقه ابتدایی کلاس آقای مهندس واصف در دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی که در مورد اهمیت مباحث 15 و 17 و 19 صحبت کرده اند را در فیلم میبینیم.. کامل‌ترین و جامع‌ترین دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی در ایران در آکادمی کاشانه برگزار می‌شود که 115 ساعت می‌باشد و مباحث 14،15،16،17،19 به صورت کامل همراه با تاسیسات مکانیکی بیان می‌گردد. استاد داریوش هادیزاده 85 ساعت و استاد روح اله واصف 30 ساعت تدریس می‌کنند.

شبکه نفت،گاز و پتروشیمی

اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...