اساتید شاخص این ماه

مهندس روح اله واصف

دپارتمان تاسیسات مکانیکی


مدرس دوره طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات -بخش گرمایش

مهندس سپهر اسمی خانی

دپارتمان تاسیسات مکانیکی


مدرس دوره طراحی و نقشه کشی سه بعدی تاسیسات با نرم افزار Revit MEP

مهندس ایرج فصیحی

دپارتمان تاسیسات مکانیکی


مدرس دوره نظارت بر اجرا و تحویل تاسیسات مکانیکی وتجهیزات مکانیکی

چرا کاشانه؟

  • گارانتی آموزش
  • مدرک قابل ترجمه
  • ارایه استانداردهای مرتبط
  • وارانتی آموزش
  • و بسیاری دلایل دیگر...

ما در یک قدمی شما هستیم

اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...