اساتید شاخص این ماه

مصطفی غفاری

دپارتمان تاسیسات مکانیکی


دوره طراحی تاسیسات مکانیک ساختمان های بلند مرتبه

اورنگ پنجی

دپارتمان تاسیسات مکانیکی


دوره طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات - بخش هواساز

سعید پیرستانی

دپارتمان تاسیسات مکانیکی


دوره اصول طراحی تاسیسات ساختمانی،بیمارستانی،صنعتی- بخش سایکرومتریک

چرا کاشانه؟

  • گارانتی آموزش
  • مدرک قابل ترجمه
  • ارایه استانداردهای مرتبط
  • وارانتی آموزش
  • و بسیاری دلایل دیگر...

ما در یک قدمی شما هستیم

اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...