اساتید شاخص این ماه

مهندس زاره انجرقلی

دپارتمان تاسیسات مکانیکی


مدرس دوره طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات-بخش سرمایش

مهندس حسام طاووسی

دپارتمان تاسیسات مکانیکی


مدرس دوره اعلام و اطفاء حریق - بخش اطفای حریق

مهندس روح اله واصف

دپارتمان تاسیسات مکانیکی


مدرس دوره طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات -بخش گرمایش

چرا کاشانه؟

  • گارانتی آموزش
  • مدرک قابل ترجمه
  • ارایه استانداردهای مرتبط
  • وارانتی آموزش
  • و بسیاری دلایل دیگر...

ما در یک قدمی شما هستیم

اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...