۱۲ خرداد , ۱۳۹۹

آیا می‌توانیم از کلیدAC برای مدارDC و بالعکس استفاده نمایم؟

آیا می‌توانیم از کلیدAC برای مدارDC و بالعکس استفاده نمایم؟ AC و DC هر دو انرژی الکتریکی هستند که اثرات حرارتی یکسانی برای مقادیر RMS مشابه دارند، اما تفاوت‌های فراوانی بین AC و DC در […]

جهت ثبت نام در وبینار اطلاعات خود را وارد کنید

اطلاعات را وارد نمایید