۲۳ آذر , ۱۴۰۱

طراحی تاسیسات مکانیکی استخرهای شنا-بخش دوم

ارتباط تشکیل کندانس با نمودار سایکرومتریک تشکیل کندانس (بخار آبی که از حالت گاز به مایع تبدیل می شود)، مساله مهمی در استخرهای سرپوشیده است. از تشکیل کندانس قابل مشاهده و… باید جلوگیری شود. برای […]

جهت ثبت نام در وبینار اطلاعات خود را وارد کنید

اطلاعات را وارد نمایید