۲۶ آذر , ۱۳۹۶

سردخانه های میوه ها و سبزیجات

  سردخانه های میوه ها و سبزیجات فاسد شدن میوه ها و سبزیجات طی زمان نگهداری آنها، بستگی عمیقی به دما دارد. یکی از راه هایی که می توان برای کند کردن این روند به […]

جهت ثبت نام در وبینار اطلاعات خود را وارد کنید

اطلاعات را وارد نمایید