۱۰ آبان , ۱۳۹۶

استانداردهای بستنی

  استاندارد بستنی: برای این که کیفیت بهداشتی بستنی به شکل رضایت بخشی تأمین گردد در تهیه آن باید اصول کلی بهداشت مربوط به اماکن وسایل پرسنل و طرز تهیه بالاخص و کنترل محصور و […]

جهت ثبت نام در وبینار اطلاعات خود را وارد کنید

اطلاعات را وارد نمایید