فروشگاه تاسیسات بوک

مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان نقشه‌های جزئیات قسمت دوم ۲-۶-۱۲۸
اسفند ۲۱, ۱۳۹۶
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جلد دوم :تاسیسات برقی جریان ضعیف ۲-۱۱۰
اسفند ۲۱, ۱۳۹۶

مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان جلد اول : تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط ۱-۱۱۰

40,000 تومان

اطلاعات بیشتر
وزن 1 kg
ناشر

تعداد صفحات

375

اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...