فروشگاه تاسیسات بوک

مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان لوله های ترموپلاستیک ۵-۱۲۸
اسفند ۲۱, ۱۳۹۶

مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها عایق کاری ۴-۱۲۸

8,000 تومان

اطلاعات بیشتر
وزن 1 kg
ناشر

تعداد صفحات

249

اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...