راهنمای کاشی کاری

200,000 تومان
آنچه در این کتاب می خوانید :مقدمه ای بر کاشی کاریدنیای کاشیابزار و تجهیزاتخرید کاشیآماده شدن برای کاشی کاریچسب ها ،ملات ها و دوغابطرح ریزی کاشیکاشیکاری کف اتاقکاشیکاری دیوارکاشیکاری پاسیو و دیگر نواحی بیرونی منزلکاشیکاری پیشخوانها و نواحی خاصکاشیکاری حمامکاشیکاری بخاری های دیواری و پیش بخاری هاتعمیر کاشی هامراقبت از کاشی ها