دیتیل اسپرینکلر

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
اجزای موجود در دیتیل اسپرینکلر(شبکه بارنده):1- قاب2- صفحه3- کلاهک4- دفلکتور5- سنسور حرارتی