دیتیل آویز کانال گرد افقی از سقف

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
دیتیل آویز کانال گرد افقی از سقفاجزای موجود در دیتیل:
  • تسمه آویز
  • میلگرد آویز
  • پیچ و مهره
  • کانال گرد