7 ژانویه, 2023

الزامات تهویه استخر

کیفیت هوا هدف از نرخ تهویه هوای بیرون که توسط استاندارد 62.1 اشری توصیه شده، تامین شرایط کیفیت هوای قابل قبول برای استخرهای عادی است (که […]
14 دسامبر, 2022

طراحی تاسیسات مکانیکی استخرهای شنا-بخش دوم

ارتباط تشکیل کندانس با نمودار سایکرومتریک تشکیل کندانس (بخار آبی که از حالت گاز به مایع تبدیل می شود)، مسئله مهمی در استخرهای سرپوشیده است. از […]
12 دسامبر, 2022

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر های شنا-بخش اول

طراحی استخر های سرپوشیده طراحی تاسیسات استخرهای سرپوشیده، از موضوعات چالش برانگیز از نظر طراحی است. در زمان طراحی سازه برای یک استخر شنا، به منظور […]
30 نوامبر, 2022

بهداشت استخر

در هرجا که به مقدار کافی آب وجود داشته باشد شنا امکان پذیر است. در همین راستا می توان به دریا، دریاچه، رودخانه و انواع استخر […]
12 سپتامبر, 2018

الزامات تهویه برای استخرهای سرپوشیده – بخش سوم

  ماخذ: نشریه اشری – ژوئن 2017   محیط‌های سالم و بادوام استخرهای سرپوشیده نیازمند سیستم‌های تهویه خوب با توزیع هوای مؤثر و هوای تازه و […]
9 سپتامبر, 2018

الزامات تهویه برای استخرهای سرپوشیده – بخش دوم

  ماخذ: نشریه اشری – ژوئن 2017   محیط‌های سالم و بادوام استخرهای سرپوشیده نیازمند سیستم‌های تهویه خوب با توزیع هوای مؤثر و هوای تازه و […]
2 سپتامبر, 2018

الزامات تهویه برای استخرهای سرپوشیده – بخش اول

  ماخذ: نشریه اشری – ژوئن 2017   محیط‌های سالم و بادوام استخرهای سرپوشیده نیازمند سیستم‌های تهویه خوب با توزیع هوای مؤثر و هوای تازه و […]