از ماهنامه تهویه مطبوع، شماره اول خرداد 82

نوشته‌ی J.paulauskis، C.Vanderburg

برگردان: مهندس مزدک صدری افشار

اثر آیرودینامیکی سیستم (که معمولا به طور خلاصه اثر سیستم گفته می‌شود) همچنین تاثیر آن بر عملکرد و کارایی بادزن و تولید سر و صدا پدیده‌ای نیست که به خوبی درک شده باشد و اغلب در نظر گرفته نمی‌شود. این که اثر سیستم چیست، چه چیزی در یک سیستم معمولی و نمونه‌وار بادزن-کانال موجب آن می‌گردد و چطور تاثیر معکوس بر عملکرد شارش (flow) و سر و صدای خروجی بادزن می‌گذارد چیزهایی است که که در این مقاله شرح داده شده‌اند.

از موارد شرح داده شده‌ی دیگر، آزمون استاندارد (code testing) اجزای کانال و بادزن است و بیان این مساله که چرا آزمون استاندارد بینش و بصیرتی را نسبت به ماهیت غالبا بسیار نامطلوب اثر سیتم به دست نمی‌دهد.

 

اثر آیرودینامیکی سیستم چیست؟

هر وقت اتلاف انرژی یا اسب بخار ترمزی (1) بادزن یک سیستم بادزن-کانال به دلیل شارش هوای بازیابی نشده (Unrecovered) که همراه گردبادها (Vortices) و جریانات آشفته است، بیشتر از حد انتظار باشد، اتلاف اضافی انرژش را می توان به اثر آیرودینامیکی سیستم نسبت داد. مطالب زیر می واند به توصیف اثر سیستم و شارش بازیابی نشده ی هوا کمک کند.

هوای شارشی دارای اندازه‌ی حرکت ذاتی (innate momentum)، خواص ویسکوز و قوانین متعلق به خود است که بر شارش، گردش، انبساط و انقباض برای کاستن از اتلاف انرژی و سر و صدا دلالت دارد. هر وقت یک کانال یا اتصالات کانال واقعی سعی کنند جهت شارش هوا را در خلاف اندازه‌ی حرکت ذاتی‌اش تغییر دهند، هوا مقاومت کرده و از روی سطوح تیغه‌های پروانه‌ی بادزن، کانال یا اجزای آن جدایش حاصل می‌کند. گردبادها، چرخانه‌ها (eddies) و آشفتگی‌هایی پدیدار می‌گردند و ممکن است اندکی شارش معکوس هوا اتفاق افتد که همگی باعث اتلاف انرژی از جریان اصلی شارش می‌گردند.

اگر گرادیان فشار استاتیک و دینامیک در سرتاسر سیستم مطلوب باشد (به‌قدر کافی فضای خوبی برای شارش پس از اغتشاش در اختیار گذارده شده باشد)، چسبندگی (ویسکوزیته) هوا، اغتشاش را خفه می‌کند. به‌رغم اینکه مقداری از انرژی زایل شده تبدیل به گرما شود، مقداری از آن به جریان اصلی شارش برمی‌گردد، شارش خوب هوا دوباره تثبیت شده و گفته می‌شود که شارش بازیابی (recover) شده است. این فرآیند به‌صورت طرحواره‌ای در شکل (1) نشان داده شده است.

بسیاری از مهندسان و طراحان تاسیسات ممکن است فکر کنند که بازیافت فشار (pressure regain) رخ داده درحالی که آنان اغلب به راحتی شارش آیرودینامیکی مربوطه را مجسم نمی‌کنند.

اگر گرادیان فشار استاتسکی و دینامیکی نامطلوب باشد (مثل بزرگ‌شدگی ناگهانی یک کانال، خروجی یک بادزن یا سلسله اتصالات کانال)، شارش می‌تواند ناپایدار باشد. قسمت اعظم انرژی در سیستم گم می‌شود و می‌تواند منجر به تولید فراوان سر و صدای کم فرکانس گردد و این احتمال برود که هرگز انرژی کاسته یا تلف شده، بازیابی نشود.

اگر اجزای کانال یا بادزنی بسیار نزدیک به محل اغتشاشات قبل از خود نصب شوند، به‌طوری که قبل از تکمیل بازیابی شارش ناشی از اغتشاش، روی هوا عمل کنند، مقداری از انرژی بازیابی نشده تلف می‌گردد. در این حالت، اتلاف انرژی سیستم همانطور که در شکل (1) نشان داده شده است، بیش از حد عادی مورد انتظار است.

چطور بر یک سیستم بادزن-کانال اثر می‌گذارد؟

دو اثر اصلی وجود دارد که خود را نشان می‌دهند: افت فشار ناخواسته‌ی زیادی که بارگذاری بادزن را افزایش داده و نقطه‌ی کاری را تغییر می‌دهد؛ و سر و صدای ناخواسته که مستقیما بر اثر اجزای کانال، توسط بادزن بر اثر بارگذاری اضافی، یا هنگامی که پیچانه‌ها، گردبادها و آشفتگی‌ها روی قسمت‌های کانال اثر گذاشته و آن را پر سر و صدا کرده‌اند تولید می‌گردد.

مقدار «زیادی» افت فشار با سر و وصدا بستگی به آن دارد که سیستم واقعی چقدر با سیستم مشابهی که طراحی شده تا به ویژگی‌های اندازه‌ی حرکت ذاتی شارش هوا برای بیشینه کردن بازیافت (regain) انرژی و کمینه کردن سر و صدا وفادار بماند، متفاوت است. این افت فشار و سر و صدای زیادی نمی‌تواند از آزمون استاندارد استنتاج گردد.

شکل (2) گستره‌ی اثر آیرودینامیکی سیستم را در برخی سیستم‌های نمونه‌وار بادزن-کانال نشان می‌دهد. همانطور که دیده می‌شود مجموع همه‌ی منابع اثر سیستم می‌تواند قابل توجه باشد و بیش از 50% از بار کاری بادزن را در سیستم‌های مثال زده شده به خطر بیندازد.

چرا عملکرد بادزن را تغییر می‌دهد؟

بادزن یک دستگاه تاسیساتی، حساسیت ویژه‌ای نسبت به اثر آیرودینامیکی سیستم دارد. علت آن است که بادزن، یک وسیله‌ی آیرودینامیکی است که شامل یک ورودی، یک پروانه با تعدادی پره یا تیغه و یک محفظه برای کمک به هدایت و جهت‌دهی به شارش هوا است. شارش خوب آیرودینامیکی در ورودی و خروجی باعث می‌شود که هدف از بکارگیری آن یعنی حرکت دادن کارآمد هوا همراه با سرو صدای کم حاصل آید.

برای هر بادزن، یک شکل و ترکیب (configuration) و سرعت گردش (rpm) بهینه وجود دارد تا قدرت موتور با بهره‌ورترین شکل تبدیل یافته و به جهت‌دهی شارش هوا با حداقل سر و صدا و انرژی بپردازد. اگر بادزن توسط افت فشار پیش‌بینی نشده‌ی اثر سیستم واداشته شود که خارج از نقطه‌ی کاری بهینه کار کند یا اگر آشفتگی و گردبادهای اثر سیستم ناشی از اجزای بالادست موجب اغتشاش شارش یکنواخت از روی پره‌های بادزن گردد، نقطه‌ی جدایش در طول سزح پره یا تسغه به سمت جلو حرکت می‌کند. این امر باعث می‌گردد که مطابق شکل (3ب) ابعاد یا مقیاس گردبادهای در پی جدایش، افزایش یابد. در این حالت، بادزن به‌صورت غیر بهره‌ور و ناکارآمدی کار می‌کند، هوای کمتری ارسال می‌کند، نیاز به اسب بخار (توان) بیشتری برای حرکت دادن هوا دارد و سر و صدای بیشتری تولید می‌کند.

توصیف سر و صدای یک بادزن را به سادگی می‌توان به دو بخش مقدماتی تقسیم کرد: سر و صدای شارش گردبادی و سر و صدای شارش دورانی (rotation). سر و صدای شارش گردبادی ناشی از گردباد به وجود آمده از تیغه‌ی بادزن و برخورد گردبادها روی سطوح ثابت دیگر است. سر و صدای خروجی از شارش گردبادی از لحاظ طیف فرکانسی «باند وسیع یا broad band» است.

سر و صدای شارش دورانی ناش از ضربان‌های هواست که هربار که تیغه‌های بادزن از جلوی یک سطح ثابت (مثل صفحه‌ی برشی یا cut off plate بادزن) عبور می‌کنند، به‌وجود می‌آید. خروجی سر و صدا در فرکانس‌های معمولی یا عادی صوت است که «صداها و تن‎های ساده یا خالص (tone pure)» به آن گفته می‌شود.

این مولفه اغلب به عنوان فرکانس عبور پره مطرح می‌شود که برابر با سرعت پروانه (دور در ثانیه) ضرب در تعداد پره‌های بادزن است.

اما یک منبع غالبا نادیده انگاشته شده‌ی سر و صدا، مولفه‌ی سر و صدای ناشی از ارتعاش است. به‌طور نمونه، محفظه‌ی بادزن سانتریفیوژ، محفظه‌ی موتور و کانال متصل به بادزن دارای ورق‌های بزرگ منعطفی هستند که به‌صورت هم‌نوایی یا تشدید با گردبادها، آشفتگی‌ها و پیچانه‌ها و نیز فرکانس‌های بادزن و موتور، ارتعاش می‌کنند. نتیجه‌ی ارتعاش ورق‌ها، اغلب تولید سر و صدای کم فرکانسی است که به‌عنوان «رُمبیدن یا رُمبش rumbling» مطرح می‌شود.

در جای خود، وجود این سر و صدای فرکانس پایین تحمیل شده بر شارش در پره‌ی بادزن می‌تواند حتی منجر به جدایش زودرس شارش هوا از پره‌های بادزن شود (شکل 3 ب). این امر موجب تشدید بیشتر سر و صدای بادزن می‌گردد.

اثر فزاینده‌ی هر سه منبع سر و صدا (مولفه‌های ارتعاشی، دورانی و گردبادی) می‌توانند کاملا بارز و قابل توجه باشند. وقتی شرایط آیرودینامیکی بدی به بادزن داده شود، هر یک از مولفه‌های آیرودینامیکی سر و صدا دارای این امکان هستند که با قدرت بیشتری با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند. این امر موجب می‌گردد خروجی سر و صدای یک بادزن، بیشتر از حد مورد انتظار آن گردد.

همچنین مقدار آن معمولا خیلی بیشتر  از محاسبات آکوستیکی یا آزمون آزمایشگاهی متداول مولفه‌هاست.

برای مشاهده متن کامل، اینجا را کلیک کنید

دوره اصول طراحی
مانده تا شروع دوره
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

نحوه ثبت سفارش

فرآیند ثبت سفارش و خرید محصول

برای خرید یک محصول یا کالا، شما در یک سفر هستید. سفر به یک جای ناشناخته نیاز به یک راهنما دارد. این مطلب برای شما یک راهنمای سفر است. پس در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا فرآیند خرید و ثبت سفارش در وبسایت آکادمی کاشانه را با هم مرور کنیم.

مرحله اول: انتخاب محصول و افزودن به سبد خرید

در ابتدا شما محصولی را در نظر خواهید داشت. پس از اینکه خرید شما تکمیل شد و محصول مدنظرتان را انتخاب کردید روی دکمه ” افزودن به سبد خرید” کلیک کنید.

پس از کلیک، محصول مورد نظر به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

مرحله دوم: انتخاب تسویه حساب یا سبد خرید

در این مرحله شما دو راه پیش رو دارید. شما می توانید در اینجا گزینه “ادامه جهت تسویه حساب” را انتخاب کرده و وارد فرآیند ثبت سفارش شوید. و یا گزینه مشاهده سبد خرید را انتخاب کرده و سبد خریدتان را بررسی کنید. این گزینه برای این قرار داده شده که اگر شما محصولات دیگری را هم انتخاب کرده بودید آن ها را بررسی و مدیریت کنید.

مرحله سوم: وارد کردن اطلاعات و ثبت سفارش

در مرحله بعدی شما ابتدا باید اطلاعات خود را مانند نام، نام خانوادگی، شماره تماس و … را وارد کنید. اطلاعات شما پس از تکمیل و کلیک بر روی ثبت سفارش، ثبت می شوند و شما وارد صفحه پرداخت می شوید.

در زیر دکمه ثبت سفارش گزینه دیگری هم وجود دارد. شما با کلیک روی بازگشت به سبد خرید مجددا به صفحه سبد خرید متصل می شوید. در آن صفحه شما می توانید مجددا سبد خرید را بررسی کنید و اگر به تغییر سبد خرید خود تمایل دارید آن را انجام دهید.

در زیر دکمه ثبت سفارش گزینه دیگری هم وجود دارد. شما با کلیک روی بازگشت به سبد خرید مجددا به صفحه سبد خرید متصل می شوید. در آن صفحه شما می توانید مجددا سبد خرید را بررسی کنید و اگر به تغییر سبد خرید خود تمایل دارید آن را انجام دهید.

انواع محصولات در وبسایت آکادمی کاشانه

محصولاتی که شما از وبسایت کاشانه خریداری می کنید به چند دسته تقسیم می شوند. فرآیند پس از خرید هر محصول متفاوت بوده و به همین منظور ما در ادامه مطلب به شما خواهیم گفت که محصول مد نظرتان در فرآیند پس از خرید در چه وضعیتی قرار می گیرد.

دوره آموزشی آنلاین

چنانچه شما یک محصول یا دوره آموزشی را از روی سایت تهیه کنید، پس از اتمام فرآیند خرید سفارشتان ثبت می شود. باید توجه داشته باشید که در بخش وارد کردن اطلاعات همه چیز به درستی ثبت شده باشد. دلیل آن هم این است که شما وقتی یک دوره آموزشی آنلاین را تهیه می کنید در واقع آن را ثبت نام کردید. همکاران ما در بخش پشتیبانی طی 24 ساعت کاری با شما تماس گرفته و اطلاعات لازم را به شما داده و یا از شما بگیرند.

دوره های آموزشی آنلاین دارای بسته های آموزشی که شامل: جزوات، کتاب ها، سی دی های مرتبط و .. هستند. پس مجددا توجه داشته باشید که برای دریافت بسته آموزشی نیز باید آدرس و اطلاعات شما به درستی وارد شده باشد.

فیلم دوره

چنانچه محصول مد نظر شما فیلم آموزشی باشد، پس از ثبت سفارش همکاران ما در واحد پشتیبانی در طی 24 ساعت کاری با شما تماس گرفته و پس از برقراری ارتباط کد لایسنس (licence code)دوره را در اختیار شما قرار می دهند.

فیلم های آموزشی آفلاین در بستر پلتفرم اسپات پلیر(SPOT PLAYER) قابل مشاهده هستند. چنانچه در خصوص این محصول سوالی برای شما ایجاد شد، به تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید و سوالات خود را با آن ها مطرح کنید.

همچنین یک بسته آموزشی همراه با دوره در اختیار خریداران فیلم های آموزشی قرار می گیرد که شامل : جزوه، کتاب، سی دی و.. می باشد.

خرید کتاب

پس از فرآیند خرید کتاب، سفارش شما در سایت کاشانه ثبت می شود. حداقل زمانی که برای تحویل کتاب طی می شود 7 روز کاری است.  معمولا کتاب ها با پست پیشتاز فرستاده می شوند و پس از تحویل به پست کد رهگیری برای خریدار ارسال می شود.

تاکید می کنیم که پس از ارسال بسته شما به پست، مسئولیت آن به عهده پست بوده و آکادمی کاشانه هیچ مسئولیتی در قبال بسته های شما ندارد.

خرید دیتیل

دیتیل های تاسیساتی فایل هایی هستند که شما میتوانید آن ها را خریداری و سپس دانلود کنید. پس از فرآیند خرید فایل های خریداری شده در دسترس شما قرار می گیرند. فایل ها همزمان در ایمیل و حساب کاربری شما قرار داده می شوند. شما می توانید با روش دلخواه خود آن ها را دانلود کنید.

چنانچه فایل شما به هر دلیلی دانلود نشد و یا با مشکلی همراه بود با پشتیبانی آموزشگاه تماس بگیرید و مشکل خود را مطرح کنید.

ده اشکال رایج در طراحی فاضلاب

با یکی دیگر از سلسله ویدیو های گام های حرفه ای باز کنار شما آمدیم. دکتر واصف در این ویدیو درباره 10 اشکال رایج در طراحی فاضلاب صحبت می کنند. طراحی سیستم فاضلاب یکی از سخت ترین مراحل طراحی فاضلاب است که در ادامه درباره سختی ها و اشکالات رایج این سیستم ها صحبت خواهیم کرد.

لایو های آموزشی ما هر هفته روز یکشنبه در بستر اینستاگرام قابل مشاهده است.

ده اشکال رایج در طراحی کانال‌ ها

به رسم هر هفته با یک آموزش تاسیسساتی در کنار شماییم. دکتر روح اله واصف، این بار درباره ده اشکال رایج در طراحی کانال ها صحبت می کنند.

شما می توانید هر یکشنبه در اینستاگرام کاشانه لایو های آموزش تاسیسات ببینید.

عضویت و ورود
شماره موبایل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد