منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون ورود به پایه3 نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی

منابع آزمون‌های ورودی به پایه 3 سازمان نظام مهندسی ساختمان رشته تاسیسات مکانیکی طراحی و نظارت برای هردو آزمون نظارت و طراحی منابع آزمون یکسان است و به شرح زیر می باشد:

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيئت وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
مبحث اول ( تعاريف)- (۱۳۹۲)
مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴)
مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۶)
مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان ­برقی (۱۳۹۲)
مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي (۱۳۹۶)
مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي (۱۳۸۹)
مبحث نوزدهم: صرفه‌جویي در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)

• مبحث دوم 1384نظامات اداری

در مورد نظامات اداری می‌باشد.این مبحث دارای هفت فصل و یکصد وشصت و سه صفحه است.
فصل های مبحث دوم نظامات اداری عبارت است از:
کلیات، طراحی ساختمان، اجرای ساختمان، نظارت ساختمان، فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی و نحوه عمل به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده

• مبحث سوم مقررات ملی ساختمان(1395)

در مورد حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق می‌باشد. این مبحث دارای 12 فصل و دویست و چهارده صفحه است. فصل‌های مبحث سوم مقررات ملی ساختمان عبارت است از:
کلیات، تقسیم‌بندی تصرف‌های ساختمانی، دسته بندی انواع ساختارها، محدودیت‌های ارتفاع و مساحت ساختمان‌ها، سیستم‌های کشف و اعلام حریق، راه‌های خروج از بنا و فرار از حریق، الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح، نازک کاری‌های داخلی و نما، مقاومت در برابر آتش، سیستم‌های اطفاء حریق و کنترل دود، ضوابط اختصاصی ساختمان‌های بلندمرتبه، ضوابط فضاها و ساختمان‌های خاص، ضوابط اختصاصی دسترسی نیروهای آتش نشانی

• مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( 1392)

در مورد ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا می‌باشد. این مبحث دارای یازده فصل، و هفتاد و نه صفحه است. فصل‌های مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا عبارت از:
کلیات، ایمنی، بهداشت کار، محیط زیست، تسهیلات بهداشتی و رفاهی، وسایل و تجهیزات حفاظت فردی، وسایل و سازه‌های حفاظتی، وسایل، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی، وسایل دسترسی، تخریب، عملیات خاکی، عملیات ساخت،برپایی و نصب اسکلت ساختمان، سایر مقررات مربوط

• مبحث چهاردهم تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۶)

در مورد تاسیسات مکانیکی می‌باشد. این مبحث دارای پانزده فصل، و دویست و بیست و دو صفحه است. فصل‌های مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی عبارت است از:
الزامات قانونی، تعاریف، مقررات کلی، تعویض هوا، کانال کشی، دیگ، آب گرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار، دستگاه‌های گرم کننده و خنک کننده‌ی ویژه، تأمین هوای احتراق، لوله کشی، دودکش، ذخیره سازی و لوله‌کشی سوخت مایع، تبرید، سیستم‌های خورشیدی، کاهش فاصله مجاز.

• مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان ­برقی – ۱۳۹۲

در مورد آسانسور و پله‌های برقی می‌باشد. این مبحث دارای چهار فصل، و یکصد و سی و سه صفحه می‌باشد. فصل‌های مبحث پانزدهم عبارت است از:
کلیات و اهداف، پله برقی، آسانسور، پیاده‌رو متحرک.

• مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي – ۱۳۹۶

در مورد تاسیسات بهداشتی می‌باشد. این مبحث دارای هفت فصل، و220 صفحه است. فصل‌های مبحث شانزدهم عبارت است از:
کلیات، لوازم بهداشتی، توزیع آب مصرفی در ساختمان، لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان، لوله کشی هواکش فاضلاب، لوله کشی آب باران ساختمان، بست و تکیه‌گاه.

• مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي – ۱۳۸۹

در مورد لوله کشی گاز طبیعی می‌باشد. این مبحث دارای نه فصل، و یکصد و هفتاد و نه صفحه است. فصل‌های مبحث هفدهم عبارت است از:
کلیات، گروه بندی ساختمان‌ها، مقررات ویژه گازرسانی به ساختمان‌های عمومی و خاص، طراحی سیستم لوله کشی گاز و انتخاب مصالح، اجرای سیستم لوله کشی گاز طبیعی، کنترل کیفیت، آزمایش، بازرسی صدور تأییدیه، تحویل و تزریق گاز در سیستم، نصب و راه‌اندازی وسایل گازسوز، دودکش‌های دستگاه های گازسوز ساختمان‌ها، ضوابط بهره برداری و نگهداری از سیستم لوله کشی گاز داخل ساختمان‌ها،

• مبحث نوزدهم: صرفه‌جویي در مصرف انرژی – ۱۳۸۹

در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی می‌باشد. این مبحث دارای پنج فصل، و صد و پنجاه صفحه است. فصل‌های مبحث نوزدهم عبارت است از:
کلیات، مقررات کلی طراحی و اجرا، پیوسته خارجی ساختمان، تأسیسات مکانیکی، سیستم روشنایی و انرژی الکتریکی.

• مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

در مورد پدافند غیر عامل می‌باشد. این مبحث دارای هفت فصل و یکصد و سیزده صفحه است. فصل‌های مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان عبارت است از:

کلیات، ملاحظات معماری و محوطه، بارهای ناشی از انفجار، مشخصه‌های مکانیکی مصالح و سامانه‌های سازه‌ای، روش‌های تحلیل و طراحی سازه‌ها، انهدام پیشرونده، ملاحظات تاسیسات برقی و مکانیکی

• مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­‌ها (۱۳۹۲)

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان در مورد مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها می‌باشد. این مبحث دارای ده فصل و ۷۸ صفحه است. فصل‌های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان عبارتند از: کلیات، نظامات اداری، معماری و سازه،، نور و تهویه و شرایط سکونت، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات بهداشتی، تاسیسات برقی، تاسیسات گازرسانی ساختمان‌ها، حفاظت در برابر حریق، آسانسورها و پلکان برقی.

کتاب های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
• راهنمای مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی مربوط به ویرایش سال ۱۳۹۲ مقررات ملی ساختمان می‌باشد و هنوز برای ویرایش جدید مبحث شانزدهم، که در سال ۱۳۹6 منتشر شده است، راهنمای مبحث تهیه نشده است؛ اما همچنان یکی از منابع مهم آزمون ورود به پایه 3 سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌باشد. این کتاب در دفتر مقررات ملی ساختمان و توسط آقای دکتر محمدعلی اخوان بهابادی و همکاران ایشان تهیه شده و در ۳۸۷ صفحه منتشر گردیده است.

• راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی مربوط به ویرایش سال ۱۳۹۲ مقررات ملی ساختمان می‌باشد و هنوز برای ویرایش جدید مبحث شانزدهم، که در سال ۱۳۹6 منتشر شده است، راهنمای مبحث تهیه نشده است؛

اما همچنان یکی از منابع پر اهمیت آزمون ورود به پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌باشد. این کتاب در دفتر مقررات ملی ساختمان و توسط آقای دکتر محمدعلی اخوان بهابادی و همکاران ایشان تهیه شده و در ۳25 صفحه منتشر گردیده است.

• راهنمای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان در خصوص صرفه‌جویی در مصرف انرژی در سال ۱۳۹۲ منتشر شده است. این کتاب دارای پنج فصل و ۱۵ پیوست می‌باشد و در ۳۴۰ صفحه منتشر شده است .کتاب راهنمای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان در دفتر مقررات ملی ساختمان توسط آقای دکتر بهروز محمد کاری و همکاران ایشان تهیه شده است.
نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منبع بسیار مهم و اساسی در اجرای تاسیسات ساختمان می‌باشد. این کتاب در شش جلد منتشر شده است که جلد ششم آن خود دارای دو جلد می‌باشد .
جلد اول نشریه ۱۲۸ در خصوص تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع می‌باشد.
جلد دوم نشریه ۱۲۸ در خصوص تاسیسات بهداشتی است .
جلد سوم نشریه ۱۲۸ به کانال‌کشی اختصاص دارد.
جلد چهارم نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد عایق کاری است .
جلد پنجم نشریه ۱۲۸ در مورد لوله‌های ترموپلاستیک میباشد .
جلد ششم نشریه ۱۲۸ نقشه‌های جزئیات می‌باشد که خود به دو جلد قسمت اول و قسمت دوم تقسیم می‌شود.

مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت

 

رشته های موضوع پروانه اشتغال مهندسی تاسیسات مکانیکی

 

عضویت و ورود
شماره موبایل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد