تهویه تونل ها 2

در قسمت اول تهویه تونل ها درباره تهویه هوا در تونل های مختلف از جمله تونل های جاده ای، تونل های راه آهن و مترو صحبت کردیم. در این مقاله به صورت دقیق تر و کامل تر به تهویه تونل می پردازیم.

سیستم کاملاً متقاطع

یک سیستم کاملاً متقاطع دارای کانال هایی برای تغذیه و مکش هوا می ‌باشد. تغذیه هوا معمولاً از ارتفاعی پایین و از کانال‌ هایی واقع در زیر جاده صورت می‌ گیرد تا هوای تازه برای گازهای خارج شونده از اگزوز خودروها ترکیب شود.

هوای آلوده که میزان غوطه ‌وری بالایی دارد، در ارتفاعی بالا و معمولاً از کانال ‌های واقع در بالای تونل به بیرون مکیده می ‌شود. این سیستم از لحاظ فنی بهترین نتیجه ممکنه را به دست می ‌دهد چون عملکرد آن از فشار باد در دهانه ‌های تونل یا حرکت خودروها و ترافیک تأثیر نمی‌ پذیرد.

این نوع سیستم غالباً در تونل‌ های طولانی، پرترافیک و یا دو طرفه به ‌کار برده می ‌شود. هزینه تجهیزات مکانیکی و کارهای ساختمانی این سیستم‌ ها نسبتاً زیاد است و توزیع هوا باید به‌ دقت در آن متعادل شود.

بادزن ‌های مورد استفاده در سیستم کاملاً متقاطع معمولاً بادز‌ن ‌های بزرگ جریان محوری هستند که به طور موازی با هم کار کرده و طراحی آن‌ ها از نوع گام ثابت است که حجم کلی هوادهی با سوئیچ‌ های روشن و خاموش کردن بادزن ‌ها کنترل می ‌شود.

البته در صورتی که از بادزن ‌ها دو سرعته استفاده شود، هزینه های عملکردی سیستم کاهش یافته و می‌توان ظرفیت سیستم کاملاً متقاطع را بهتر با بار موجود مطابقت داد. این بادزن ‌ها در شفت‌ های مربوطه به طورعمودی یا افقی نصب می ‌شوند و تعبیه صداگیرها در هر دو سمت بادزن ‌ها الزامی است.

یک مزیت دیگر بادزن‌ های دو سرعته، به کار انداختن آن‌ها با سرعت پایین‌ تر در هنگام شب است (زمانی که بار ترافیکی تونل کاهش می ‌یابد) تا صدای تولید شده کاهش داده شود.

تهویه تونل

تهویه تونل

اگر در تونلی که حرکت طولی هوا در آن وجود ندارد آتش ‌سوزی روی دهد، هوای تازه از دهانه ‌های تونل به داخل کشیده شده و ابری از دود و گازهای داغ ایجاد می‌ شود. این ابر به بالای لایه هوای تازه تونل رفته و به هر دو سمت نقطه آتش ‌سوزی تونل منتشر می‌ شود (معمولاً به اندازه 300 متر به طرفی نقطه آتش ‌سوزی).

این ابر پس از طی این مسافت خنک شده و حالت غوطه ‌وری خود را از دست می ‌دهد و در نتیجه با هوای تازه‌ای که توسط آتش‌ به داخل تونل کشیده می ‌شود، مخلوط می‌گردد. کنترل مؤثر دود با مکش و زدایش دود قبل از مخلوط شدن آن با هوای تازه میسر خواهد بود.

سیستم شاید قادر باشد دود راه در نقاطی مناسب مکش کند ولی هرگز نمی ‌تواند تمامی حجم دود تولید شده از آتش را بزداید بنابراین باید حجم هوای خارج ‌شونده از نزدیکی آتش را افزایش داد.

به همین دلیل در اکثر تونل ‌ها نقاط مکش اضافیِ مجهز به دمپر تعبیه می ‌شوند تا در صورت بروز آتش‌ سوزی، دمپرهای نقاط نزدیک به آتش باز شده و بقیه دمپرها بسته بمانند. در این صورت می ‌توان عمل مکیده شدن هوای نزدیک به آتش را تحقق بخشید.

اگر تونل یک‌ طرفه است بهتر خواهد بود که دود و گازهای داغ به جهت مخالف خودروهای ایستاده رانده شوند. برای عملی ساختن این منظور می‌توان جهت کار بادزن ‌های مکش و تغذیه را در بخش ‌های مختلف تونل عکس نمود تا سرعت طولی مناسب برای این امر تأمین گردد.

سیستم نیمه متقاطع

این سیستم شباهت بسیاری به مکانیسم‌ های مجزای مکش و تغذیه سیستم‌ های کاملاً متقاطع دارد. اگر سیستم نیمه متقاطع از نوع مکشی باشد، هوا از ارتفاعی بالا مکش شده و هوای تازه از دهانه‌ های تونل وارد و از دریچه ‌های واقع در ارتفاع‌ های بالا بیرون می ‌رود. در این سیستم‌ ها، هوا هرچه به مرکز تونل‌ نزدیک ‌تر می ‌شود آلوده ‌تر می‌گردد لذا باید نرخ تهویه تونل را برای جبران آن افزایش داد.

در سیستم‌ های نیمه متقاطع تغذیه ‌ای، هوای تازه از ارتفاع پایین وارد شده و هوای آلوده از دهانه‌ های تونل خارج می ‌شود.

در این حالت تمام حجم هوا در سطح حداکثر آلودگی مجاز قرار خواهد داشت لذا از این جنبه نیازی به بالا بردن نرخ تهویه نمی‌ باشد. کانال‌ های هوا را می‌توان در زیر یا سطح جاده و یا در کنار مسیر عبور خودروها قرار داد.

یک سیستم نیمه متقاطع از لحاظ فنی تنها به حرکت ولی هوا در تونل اتکا دارد بنابراین از فشار باد در دهانه ‌ها و حرکت خودروها تأثیر گرفته و دقت و راندمان آن به اندازه سیستم ‌های کاملاً متقاطع نخواهد بود.

برای همین منظور باید نرخ تهویه را بالا برد تا اثرات کاهش نرخ جریان هوا در جهتی خاص جبران شود.

سیستم ‌های نیمه متقاطع را می‌توان در تونل ‌های طولانی، پر ترافیک یا تونل‌ های دو طرفه استفاده نمود اما باید توجه داشت که این سیستم‌ ها جریان هوایی با سرعت بالا در دهانه‌ های تونل ایجاد می ‌کنند.

یک روش برای رفع این معضل، استفاده از سیستم نیمه متقاطع در بخش‌ های انتهایی تونل و نصب یک سیستم کاملاً متقاطع در مرکز آن است. هزینه ساخت و نصب سیستم‌ های نیمه متقاطع به مانند سیستم ‌های کاملاً متقاطع زیاد می ‌باشد.

سیستم ‌های نیمه متقاطع برای کنترل دود باید به مانند سیستم ‌های متقاطع عمل کنند یعنی باید مکش را در ارتفاع بالا انجام دهند. اگر سیستم از نوع تغذیه‌ای است، بادزن‌ ها باید معکوس شونده بوده و قادر به مکش از ارتفاعی بالا باشند و دمپرهایی برای بستن دریچه‌ های ارتفاع پایین داشته باشد.

بادزن ‌های این سیستم‌ ها مانند سیستم‌ های کاملاً متقاطع هستند اما چون حرکت طولی هوا در داخل تونل وجود خواهد داشت باید افت فشار ناشی از آن را به افت فشار سیستم کانال ‌ها افزود و انتخاب بادزن ‌ها را بر این اساس انجام داد.

تهویه تونل جاده ای

تهویه تونل جاده ای

سیستم‌های مخلوط

یک کانال تغذیه می‌ تواند بخشی از طول تونل را تغذیه کرد و یک کانال مکش عمل بیرون کشیدن را از بخش باقی‌مانده طول تونل عهده‌دار شود.

در تونل ‌های طولانی واقع در مناطق کوهستانی، سیستم طولی می‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد به این شرط که شفت‌هایی برای تأمین و مکش هوا در فاصله‌ها مناسب تعبیه شده باشند.

سیستم ‌های تهویه طولی

حرکت هوا در یک سیستم تهویه طولی در راستای طول تونل خواهد بود بنابراین نیازی به پیش‌بینی کانال‌ های توزیع در تونل نیست. هوا می ‌تواند از هر یک از دها‌نه‌ها وارد شده و از دهانه دیگر خارج شود، یا این‌ که از نقاطی واقع در درون تونل تأمین و به بیرون هدایت شود.

حرکت هوا را در این سیستم می ‌توان با استفاده از بادزن‌ های بزرگ با جت فن یا ترکیبی از آن دو ایجاد نمود.

تمام هوای آلوده یک تونل مجهز به سیستم تهویه طولی از دهانه ‌های تونل خارج خواهد شد. بنابراین می‌توان بادزن ‌های بزرگی در این نقاط نصب نمود تا عمل تخلیه هوای آلوده در ارتفاع بالا را تسهیل کنند.

اگر سرعت طراحی در تونل خیلی پایین باشد، هوای تازه شاید به اندازه کافی مغشوش و توربولانت نباشد که بتواند گازهای خروجی از اگزوزهای خودروها را قبل از ورود به کاربراتور خودرو بعدی رقیق سازد.

اما اگر نرخ تهویه تونل طوری انتخاب شده باشد که برای کنترل دود و آتش مناسب باشد، مشکلی از این بابت هم به وجود نخواهد آمد. اگر تونل در منطقه‌ ای باز قرار دارد، اثرات باد بر دهانه‌ ها شاید به قدری باشد که جت فن‌ها نتوانند از عهده غلبه بر فشار آن برآیند.

در این صورت، بادزن‌ ها باید 100% معکوس شونده باشند تا بتوان جریان هوا را با جهت وزش باد همسو ساخت. نرخ تهویه بر اساس سطح رقیق‌ سازی مورد نیاز آلاینده‌ ها یا بر مبنای دمش دود به دور از آتش تعیین می‌ شود.

جت فن ها

جت فن ها

جت فن در سیستم تهویه طولی

جت فن ‌ها معمولاً در چندین نقطه از تونل‌ ها نصب می ‌شوند. البته زمان کارکرد این بادزن‌ ها خیلی زیاد نخواهد بود چون حرکت خودروها به خودی خود مکانیسم تهویه ‌ای در تونل ایجاد می‌کند.

بنابراین کارکرد این بادزن ‌ها بر اساس یک برنامه زمانی تنظیم می‌ شود. بسیار مهم است که بدانیم جریان هوای داخل تونل به دلیل افزایش فشار ناشی از کارکرد جت فن ‌ها و دمیده شدن حتی پرسرعت از هوا ایجاد می‌ شود.

با کاهش شتاب حرکت این جت هوا، انرژی آن به جریان عادی هوا منتقل می ‌شود و افزایش فشاری معادل توان بادزن تقسیم بر مساحت سطح مقطع تونل ایجاد می‌ نماید. این فشار هوا، هوا را در طول تونل به حرکت درآورده و بر افت فشار تونل غلبه می‌ کند.

البته از آنجا که این افت شتاب حالتی تدریجی دارد، اگر فاصله طولی میان باد زن‌ها ناکافی باشد افت شتاب ناکامل مانده  و افزایش سرعت بر عملکرد سری بعدی بادزن‌ ها تأثیر خواهد گذاشت. برای رفع این مشکل معمولاً فاصله میان مجموعه‌ های جت فن‌ ها را معادل ده برابر قطر تونل در نظر می‌گیرند.

از سایر عواملی که باید به آن ‌ها توجه داشت، سرعت حرکت هوا در تونل و نزدیکی بادزن ‌ها به دیواره و سقف تونل است. توان بادزن در شرایط سکون هوا اندازه‌ گیری می ‌شود و از هر تغییری در ممنتوم هوای گذرکننده از بادزن‌ ها تأثیر می ‌گیرد.

اگر هوا در ورودی بادزن‌ دارای حرکت باشد، تغییر ممنتوم کاهش می ‌یابد. اگر جت فن خیلی به دیوار نزدیک باشد، تلفات اضافه ‌ای ناشی از اصطکاک میان جت هوا و دیوار وجود خواهد داشت.

راندمان بادزن‌ های معکوس شونده در مقایسه با انواع عادی تک جهته کمی کمتر بوده و صدای کار آن‌ها کمی بیشتر است اما قابلیت انعطاف آن‌ ها به مراتب بالاتر می‌باشد. با استفاده از این بادزن ‌ها می‌توان در صورت لزوم، کاربری تونل‌ های یک ‌طرفه را به دو طرفه تغییر داد.

جت فن‌ ها در مقایسه با سایر بادزن ‌ها هزینه اولیه و عملکرد کمتری دارند. معمولاً از آن‌ها در کنار سایر سیستم‌ ها استفاده می ‌شود.

به عنوان مثال می‌ توان از آن‌ ها برای تأمین جریان هوایی با سرعت لازم در شرایط آتش‌ سوزی یا تأمین سطوح اولیه تهویه برای کاستن از ظرفیت و هزینه ‌های سیستم‌ های دیگر استفاده به عمل آورد.

جت فن‌ ها در سیستم ‌های تهویه طولی (که در قاره اروپا به عنوان گزینه اصلی مطرح می ‌باشند)، بهترین کیفیت عملکرد را دارند و طراحان معمولاً از آن‌ها استفاده می ‌کنند.

البته طول تونل می‌ تواند در اینجا یک عامل محدود کننده به شمار آید چون سرعت حرکت هوا در تونل مشمول مقادیر حداکثر مجاز است. به منظور تأمین نیازمندی‌ ها و شرایط ایمنی، سرعت جریان هوا در تونل ‌ها هرگز نباید از m/s10 بیشتر باشد و البته سرعت ‌های بالای m/s7 کمتر در عمل مشاهده شده ‌اند.

این سیستم برای تونل‌ هایی با طول بیش از سیصد متر و ترافیک شهری دوطرفه توصیه نمی ‌شود مگر اینکه بادزن‌ های تخلیه اضطراری برای تهویه تونل و حفاظت از فاکتورهای مهم در نصب بادزن‌ تونلی مسیرهای فرار سرنشینان خودروها نصب شده باشند.

در مواردی نیز که احتمال بروز آتش ‌سوزی با قدرت بیش از MW10 وجود دارد و دمای هوا شاید از سیصد درجه سانتی‌ گراد بالاتر رود، جت فن ‌ها گزینه مناسب و قابل توصیه ‌ای نخواهند بود.

فن تهویه تونل ها

فن تهویه تونل ها

راهنمای انتخاب بادزن

در هنگام انتخاب بادزن برای تهویه تونل ‌ها به این نکات توجه کنید:

بزرگ‌ ترین بادزن ممکن و قابل نصب را انتخاب کنید. بادزن ‌های بزرگ‌ تر در مقایسه با بادزن‌ های کوچک ‌تر نسبت توان خروجی هزینه اولیه و نصب بالاتری دارند.

برای دستیابی به پایین ‌ترین هزینه عملکردی، بادزنی سرعت پایین و یا با گام پایین انتخاب کنید.

نسبت توان مصرفی به توان خروجی بادزن با سرعت خروجی آن رابطه مستقیم دارد؛ بنابراین، مصرف توان یک بادزن که سرعت خروجی آن بالاست قابل توجه خواهد بود.

کاستن از توان خروجی بادزن ‌ها در ابعاد و اندازه برابر، موجب افزوده شدن بر تعداد بادزن‌ها می ‌شود و در نتیجه هزینه‌ های اولیه طرح افزایش می ‌یابند.

علاوه بر این، استفاده از بادزن ‌هایی که با سرعت خروجی پایین‌ تر به مفهوم تولید صدای کمتر و کاهش طول صداگیرهای مورد نیاز و یا اصلاً حذف آن‌ها خواهد بود.

چنانچه به کسب دانش و اطلاعات در زمینه تاسیسات مکانیکی علاقه مندید، آکادمی کاشانه با 14 سال سابقه درخشان در زمینه برگزاری دوره های آموزش در صنعت تاسیسات، دوره آموزشی تحت عنوان دوره اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی برگزار می کند و شما با شرکت در این دوره می توانید در صنعت تاسیسات حرفه ای شوید.

دانلود فایل PDF

دوره اصول طراحی
مانده تا شروع دوره
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

نحوه ثبت سفارش

فرآیند ثبت سفارش و خرید محصول

برای خرید یک محصول یا کالا، شما در یک سفر هستید. سفر به یک جای ناشناخته نیاز به یک راهنما دارد. این مطلب برای شما یک راهنمای سفر است. پس در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا فرآیند خرید و ثبت سفارش در وبسایت آکادمی کاشانه را با هم مرور کنیم.

مرحله اول: انتخاب محصول و افزودن به سبد خرید

در ابتدا شما محصولی را در نظر خواهید داشت. پس از اینکه خرید شما تکمیل شد و محصول مدنظرتان را انتخاب کردید روی دکمه ” افزودن به سبد خرید” کلیک کنید.

پس از کلیک، محصول مورد نظر به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

مرحله دوم: انتخاب تسویه حساب یا سبد خرید

در این مرحله شما دو راه پیش رو دارید. شما می توانید در اینجا گزینه “ادامه جهت تسویه حساب” را انتخاب کرده و وارد فرآیند ثبت سفارش شوید. و یا گزینه مشاهده سبد خرید را انتخاب کرده و سبد خریدتان را بررسی کنید. این گزینه برای این قرار داده شده که اگر شما محصولات دیگری را هم انتخاب کرده بودید آن ها را بررسی و مدیریت کنید.

مرحله سوم: وارد کردن اطلاعات و ثبت سفارش

در مرحله بعدی شما ابتدا باید اطلاعات خود را مانند نام، نام خانوادگی، شماره تماس و … را وارد کنید. اطلاعات شما پس از تکمیل و کلیک بر روی ثبت سفارش، ثبت می شوند و شما وارد صفحه پرداخت می شوید.

در زیر دکمه ثبت سفارش گزینه دیگری هم وجود دارد. شما با کلیک روی بازگشت به سبد خرید مجددا به صفحه سبد خرید متصل می شوید. در آن صفحه شما می توانید مجددا سبد خرید را بررسی کنید و اگر به تغییر سبد خرید خود تمایل دارید آن را انجام دهید.

به طور کلی فرآیند ثبت سفارش و خرید از سایت کاشانه فرآیند پیچیده ای نیست و شما به راحتی می توانید این کار را انجام دهید. بنابراین چنانچه برای شما سوالی ایجاد شد می توانید برای تیم پشتیبانی آکادمی کاشانه تیکت زده و یا با شماره تماس 021-88542891 تماس بگیرید.

انواع محصولات در وبسایت آکادمی کاشانه

محصولاتی که شما از وبسایت کاشانه خریداری می کنید به چند دسته تقسیم می شوند. فرآیند پس از خرید هر محصول متفاوت بوده و به همین منظور ما در ادامه مطلب به شما خواهیم گفت که محصول مد نظرتان در فرآیند پس از خرید در چه وضعیتی قرار می گیرد.

دوره آموزشی آنلاین

چنانچه شما یک محصول یا دوره آموزشی را از روی سایت تهیه کنید، پس از اتمام فرآیند خرید سفارشتان ثبت می شود. باید توجه داشته باشید که در بخش وارد کردن اطلاعات همه چیز به درستی ثبت شده باشد. دلیل آن هم این است که شما وقتی یک دوره آموزشی آنلاین را تهیه می کنید در واقع آن را ثبت نام کردید. همکاران ما در بخش پشتیبانی طی 24 ساعت کاری با شما تماس گرفته و اطلاعات لازم را به شما داده و یا از شما بگیرند.

دوره های آموزشی آنلاین دارای بسته های آموزشی که شامل: جزوات، کتاب ها، سی دی های مرتبط و .. هستند. پس مجددا توجه داشته باشید که برای دریافت بسته آموزشی نیز باید آدرس و اطلاعات شما به درستی وارد شده باشد.

فیلم دوره

چنانچه محصول مد نظر شما فیلم آموزشی باشد، پس از ثبت سفارش همکاران ما در واحد پشتیبانی در طی 24 ساعت کاری با شما تماس گرفته و پس از برقراری ارتباط کد لایسنس (licence code)دوره را در اختیار شما قرار می دهند.

فیلم های آموزشی آفلاین در بستر پلتفرم اسپات پلیر(SPOT PLAYER) قابل مشاهده هستند. چنانچه در خصوص این محصول سوالی برای شما ایجاد شد، به تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید و سوالات خود را با آن ها مطرح کنید.

همچنین یک بسته آموزشی همراه با دوره در اختیار خریداران فیلم های آموزشی قرار می گیرد که شامل : جزوه، کتاب، سی دی و.. می باشد.

خرید کتاب

پس از فرآیند خرید کتاب، سفارش شما در سایت کاشانه ثبت می شود. حداقل زمانی که برای تحویل کتاب طی می شود 7 روز کاری است.  معمولا کتاب ها با پست پیشتاز فرستاده می شوند و پس از تحویل به پست کد رهگیری برای خریدار ارسال می شود.

تاکید می کنیم که پس از ارسال بسته شما به پست، مسئولیت آن به عهده پست بوده و آکادمی کاشانه هیچ مسئولیتی در قبال بسته های شما ندارد.

خرید دیتیل

دیتیل های تاسیساتی فایل هایی هستند که شما میتوانید آن ها را خریداری و سپس دانلود کنید. پس از فرآیند خرید فایل های خریداری شده در دسترس شما قرار می گیرند. فایل ها همزمان در ایمیل و حساب کاربری شما قرار داده می شوند. شما می توانید با روش دلخواه خود آن ها را دانلود کنید.

چنانچه فایل شما به هر دلیلی دانلود نشد و یا با مشکلی همراه بود با پشتیبانی آموزشگاه تماس بگیرید و مشکل خود را مطرح کنید.

ده اشکال رایج در طراحی فاضلاب

با یکی دیگر از سلسله ویدیو های گام های حرفه ای باز کنار شما آمدیم. دکتر واصف در این ویدیو درباره 10 اشکال رایج در طراحی فاضلاب صحبت می کنند. طراحی سیستم فاضلاب یکی از سخت ترین مراحل طراحی فاضلاب است که در ادامه درباره سختی ها و اشکالات رایج این سیستم ها صحبت خواهیم کرد.

لایو های آموزشی ما هر هفته روز یکشنبه در بستر اینستاگرام قابل مشاهده است.

عضویت و ورود
شماره موبایل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد