ماخذ : ماهنامه تهویه مطبوع – شماره اول – فروردین 1382
ترجمه: مهندس مجید سلطانی

 اتاق تمیز محیطی است که از لحاظ درجه حرارت، رطوبت، تعداد ذرات و ارتعاشات کنترل شده باشد، اما چیزی که از مهم تر است کنترل ذرات معلق موجود در اتاق می باشد.
هر مترمکعب هوای اتمسفر در حالت آلوده (مثل هوای تهران) حاوی 10 * 4 و در تمیزترین حالت حاوی 10 * 4 ذره معلق البته با قطرهای مختلف می باشد که در اتاق تمیز با توجه به درجه تمیزی مورد نظر باید آن را استاندارد نمود.
اتاق های تمیز از لحاظ درجه تمیزی به class1،class11،class100، … ،class100000 ، در سیستم انگلیسی و به m1 ،m1.5 ،m2.5 ، m7 در SI سیستم طبقه بندی می شوند که البته سیستم انگلیسی کاربردی تری است.
مبنای طبقه بندی این درجات، تعداد ذرات معلق به قطر میکرومتر 0/ 5 در هر فوت مکعب برای سیستم انگلیسی و در هر مترمکعب برای سیستم SI می باشد، به عنوان مثال اگر تعداد ذرات معلق به قطر 5/ 0 میکرومتر در هر فوت مکعب از فضای موردنظر 100 ذره باشد اتاق از نوع class100 و اگر 10 ذره باشد از نوع class10 و… البته تعداد ذرات با قطر بزر گتر و کوچک تر از میکرومتر 5/ 0 (برحسب درجه تمیزی اتاق) باید کنترل شده باشد که تعداد آن ها مطابق جدول شماره 1 در سیستم SI و در انگلیسی مطابق با استاندارد standard federal209E
11september1992 می باشد.
البته این ارقام را می توان از رابطه I برای سیستم انگلیسی و از رابطه II برای سیستم SI به دست آورد.

 

 

که در آن NC تعداد ذرات معلق به قطر میکرومتر 5/ 0 در هر فوت مکعب و یا به عبارتی درجه تمیزی اتاق در سیستم انگلیسی می باشد و d قطر ذراتی که تعداد آنها موردنظر است.

 

 

 

در این رابطه m تعداد ذرات معلق به قطر میکرومتر 5/ 0 در هر مترمکعب از فضا و یا به عبارتی درجه تمیزی اتاق در سیستم SI می باشد.

منابع آلودگی در اتاق تمیز

الف- هوای اتمسفر: همان طور که بیان شد، هوای اتمسفر در هر مترمکعب حاوی 10 * 4 تا 10 * 4 ذره معلق می باشد. با توجه به درجات تمیزی و تعداد ذرات معلق برای هر درجه تمیزی باید در نظر داشت نفوذ حتی چند سانتیمترمکعب از هوای اتمسفر به داخل، چه آلودگی شدیدی در اتاق ایجاد می کند. برای رفع این مشکل باید فشار اتاق تمیز در حد بسیار ناچیزی بیشتر از فشار اتمسفر باشد تا اگر نفوذی هم هست از داخل به خارج اتاق باشد تا از ایجاد آلودگی در محیط جلوگیری گردد.
ب- پرسنل و فعالیت آن ها: افرادی که در اتاق تمیز کار می کنند یکی از مهم ترین منابع تولید آلودگی در آن می باشند. هر انسان به تنهایی و با توجه به نوع فعالیتی که انجام می دهد بین 105 تا 107 ذره در هر دقیقه تولید می کند که این ذرات می تواند به دلیل راه رفتن، تکان خوردن لباس ها، پوست دست و صورت و حتی صحبت کردن افراد باشد. نمودار شماره 1 مقدار آلودگی هوا نسبت جمعیت اتاق را نشان می دهد.
ج- تجهیزات موجود در اتاق: تمام تجهیزاتی که دارای حرکت هستند مانند موتورهای برقی، وسایل مکانیکی، چرخ دنده ها،…به علت اصطکاک و سایشی که بین سطوح متحرک آنها وجود دارد، تولید ذره می کنند.
د- نوع عملیاتی که در اتاق تمیز انجام می گیرددر عملیات ساخت بعضی از قطعات که در اتاق تمیز باید انجام شود (کاربردهای اتاق تمیز) احتیاج به عملیاتی چون لحیم کاری، جوشکاری، تراشکاری،… می باشد که این نوع فعالی تها خود یک منبع بزرگ تولید آلودگی می باشند.
ه- جرقه الکتریکی: با توجه به اینکه هر جرقه مانند یک انفجار کوچک بر روی سطح عمل می کند لایه های الکتریکی، یا تجهیزات با ولتاژ زیاد که در آن ها جرقه یا قوس الکتریکی وجود دارد، اگر در محیط اتاق تمیز باشند، تولید آلودگی می کنند.

اتاق تمیز

اتاق تمیز

 

پنج اصل در کنترل آلودگی ذرات معلق در اتاق تمیز:

1. کنترل کردن تعداد ذرات هوای ورودی به اتاق تمیز
2. حذف هرگونه ذره معلق موجود در اتاق با بیشترین سرعت ممکن و هدایت آن به خارج از اتاق از کوتاه ترین و مستقیم ترین مسیر ممکن
3. کم کردن یا در صورت امکان جلوگیری از تمام فعالیت هایی که منتهی به تولید یا پراکنده شدن ذره در محیط می شوند.
4. تمیز کردن تمام قطعات و قسمت های مختلف تجهیزاتی که وارد اتاق تمیز می شوند. (این اصل شامل پرسنل نیز می شود)
-5 حفاظت کردن قطعات حساس در مقابل خاک گرفتن به وسیله پوشاندن آن ها با Film یا Cover

طراحی اتاق تمیز

در حال حاضر طراحی اتاق تمیز به دو صورت انجام می گیرد.
الف- سنتی : (conventional clean room)
در این نوع طراحی هوای تمیز (هوایی که درجه تمیزی آن در حد استاندارد موردنظر است) در داخل اتاق توزیع و با آلودگی ها مخلوط می گردد و سپس به سمت خارج کشیده می شود.
ب- جریان آرام : (laminar-flow clean room)
در این طراحی هوا در یک مسیر مستقیم از ورودی به خروجی با کمترین مخلوط شدگی و یا آشفتگی turbulance حرکت می کند.

الف- اتاق تمیز سنتی: همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است در این نوع طراحی هوای تمیز از کانالی مشخص از سقف وارد اتاق می شود. این جریان هوا از یک مسیر جریان هوای تمیز به علت قائم و تیز بودن این نقاط نمی تواند وارد آنها شود و با ذرات گرد و غبار موجود در آنجا مخلوط شود و از اتاق خارج شود. این ذرات در این نقاط باقی می مانند و بعداً بر اثر یک آشفتگی که در جریان های هوا به دلایل مختلف مثل فعالیت و حرکت افراد ممکن است اتفاق بیفتد، جریان هوا وارد این نقاط مرده هوایی شده و ذرات موجود در آ نها را معلق می کند که باعث افزایش آلودگی می شود.

 

 

جهت رعایت پنج اصل ذکرشده رعایت مواردی زیر ضروری است.
– با توجه به مطالبی که ذکر شد یکی از مهم ترین کارهایی که در طراحی یک اتاق تمیز باید انجام گیرد، کاهش و یا در صورت امکان حذف هرگونه نقاط مرده هوایی (dead pockets) می باشد، برای رسیدن به این منظور باید وسایل و لوازم اتاق طوری باشد که جلوی جریان هوا را نگیرند، به عبارتی دیگر یک مسیر مشخص از ورودی به خروجی وجود داشته باشد.
– تعبیه مکانی با نام air lock برای افرادی که وارد اتاق می شوند؛ و همچنین تعبیه مکانی با نام pass box برای تجهیزاتی که وارد اتاق می شوند.
– در air lock یک روش دوش هوا با فشار زیاد وجود دارد که افراد قبل از پوشیدن لباس های مخصوص و بعد از پوشیدن آن در این اتاق دوش هوا می گیرند و سپس وارد اتاق می شوند. در pass bax دستگاهی مانند جاروبرقی مخصوص وجود دارد که تجهیزات قبل از ورود به اتاق تمیز در این اتاق و توسط این دستگاه کاملاً تمیز می شوند.
– در طراحی و ساخت اتاق تمیز (طبق اصل 1 طراحی) برای تهیه هوای تمیز ورودی و کاهش تعداد ذرات آن تا درجه تمیزی موردنظر اتاق باید از یک پیش فیلتر و یک فیلتر با بیشترین بازده موجود و با یک نسبت بالا از هوای برگشتی استفاده نمود.
در حال حاضر فیلترهایی با نام hepafilter با بازدهی حدود 99،97 % و فیلتر ذرات با قطر میکرومتر 0/ 3 و ULPA filter با حداقل بازده % 97،99 در فیلتر کردن ذرات تا قطر میکرومتر 12 / 0 توانسته اند مشکلات را تا حد بسیار زیادی در این زمینه رفع کنند. شکل (2) سیستم تهویه اتاق تمیز را نشان می دهد.

 

دوره اصول طراحی
مانده تا شروع دوره
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

نحوه ثبت سفارش

فرآیند ثبت سفارش و خرید محصول

برای خرید یک محصول یا کالا، شما در یک سفر هستید. سفر به یک جای ناشناخته نیاز به یک راهنما دارد. این مطلب برای شما یک راهنمای سفر است. پس در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا فرآیند خرید و ثبت سفارش در وبسایت آکادمی کاشانه را با هم مرور کنیم.

مرحله اول: انتخاب محصول و افزودن به سبد خرید

در ابتدا شما محصولی را در نظر خواهید داشت. پس از اینکه خرید شما تکمیل شد و محصول مدنظرتان را انتخاب کردید روی دکمه ” افزودن به سبد خرید” کلیک کنید.

پس از کلیک، محصول مورد نظر به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

مرحله دوم: انتخاب تسویه حساب یا سبد خرید

در این مرحله شما دو راه پیش رو دارید. شما می توانید در اینجا گزینه “ادامه جهت تسویه حساب” را انتخاب کرده و وارد فرآیند ثبت سفارش شوید. و یا گزینه مشاهده سبد خرید را انتخاب کرده و سبد خریدتان را بررسی کنید. این گزینه برای این قرار داده شده که اگر شما محصولات دیگری را هم انتخاب کرده بودید آن ها را بررسی و مدیریت کنید.

مرحله سوم: وارد کردن اطلاعات و ثبت سفارش

در مرحله بعدی شما ابتدا باید اطلاعات خود را مانند نام، نام خانوادگی، شماره تماس و … را وارد کنید. اطلاعات شما پس از تکمیل و کلیک بر روی ثبت سفارش، ثبت می شوند و شما وارد صفحه پرداخت می شوید.

در زیر دکمه ثبت سفارش گزینه دیگری هم وجود دارد. شما با کلیک روی بازگشت به سبد خرید مجددا به صفحه سبد خرید متصل می شوید. در آن صفحه شما می توانید مجددا سبد خرید را بررسی کنید و اگر به تغییر سبد خرید خود تمایل دارید آن را انجام دهید.

به طور کلی فرآیند ثبت سفارش و خرید از سایت کاشانه فرآیند پیچیده ای نیست و شما به راحتی می توانید این کار را انجام دهید. بنابراین چنانچه برای شما سوالی ایجاد شد می توانید برای تیم پشتیبانی آکادمی کاشانه تیکت زده و یا با شماره تماس 021-88542891 تماس بگیرید.

انواع محصولات در وبسایت آکادمی کاشانه

محصولاتی که شما از وبسایت کاشانه خریداری می کنید به چند دسته تقسیم می شوند. فرآیند پس از خرید هر محصول متفاوت بوده و به همین منظور ما در ادامه مطلب به شما خواهیم گفت که محصول مد نظرتان در فرآیند پس از خرید در چه وضعیتی قرار می گیرد.

دوره آموزشی آنلاین

چنانچه شما یک محصول یا دوره آموزشی را از روی سایت تهیه کنید، پس از اتمام فرآیند خرید سفارشتان ثبت می شود. باید توجه داشته باشید که در بخش وارد کردن اطلاعات همه چیز به درستی ثبت شده باشد. دلیل آن هم این است که شما وقتی یک دوره آموزشی آنلاین را تهیه می کنید در واقع آن را ثبت نام کردید. همکاران ما در بخش پشتیبانی طی 24 ساعت کاری با شما تماس گرفته و اطلاعات لازم را به شما داده و یا از شما بگیرند.

دوره های آموزشی آنلاین دارای بسته های آموزشی که شامل: جزوات، کتاب ها، سی دی های مرتبط و .. هستند. پس مجددا توجه داشته باشید که برای دریافت بسته آموزشی نیز باید آدرس و اطلاعات شما به درستی وارد شده باشد.

فیلم دوره

چنانچه محصول مد نظر شما فیلم آموزشی باشد، پس از ثبت سفارش همکاران ما در واحد پشتیبانی در طی 24 ساعت کاری با شما تماس گرفته و پس از برقراری ارتباط کد لایسنس (licence code)دوره را در اختیار شما قرار می دهند.

فیلم های آموزشی آفلاین در بستر پلتفرم اسپات پلیر(SPOT PLAYER) قابل مشاهده هستند. چنانچه در خصوص این محصول سوالی برای شما ایجاد شد، به تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید و سوالات خود را با آن ها مطرح کنید.

همچنین یک بسته آموزشی همراه با دوره در اختیار خریداران فیلم های آموزشی قرار می گیرد که شامل : جزوه، کتاب، سی دی و.. می باشد.

خرید کتاب

پس از فرآیند خرید کتاب، سفارش شما در سایت کاشانه ثبت می شود. حداقل زمانی که برای تحویل کتاب طی می شود 7 روز کاری است.  معمولا کتاب ها با پست پیشتاز فرستاده می شوند و پس از تحویل به پست کد رهگیری برای خریدار ارسال می شود.

تاکید می کنیم که پس از ارسال بسته شما به پست، مسئولیت آن به عهده پست بوده و آکادمی کاشانه هیچ مسئولیتی در قبال بسته های شما ندارد.

خرید دیتیل

دیتیل های تاسیساتی فایل هایی هستند که شما میتوانید آن ها را خریداری و سپس دانلود کنید. پس از فرآیند خرید فایل های خریداری شده در دسترس شما قرار می گیرند. فایل ها همزمان در ایمیل و حساب کاربری شما قرار داده می شوند. شما می توانید با روش دلخواه خود آن ها را دانلود کنید.

چنانچه فایل شما به هر دلیلی دانلود نشد و یا با مشکلی همراه بود با پشتیبانی آموزشگاه تماس بگیرید و مشکل خود را مطرح کنید.

ده اشکال رایج در طراحی فاضلاب

با یکی دیگر از سلسله ویدیو های گام های حرفه ای باز کنار شما آمدیم. دکتر واصف در این ویدیو درباره 10 اشکال رایج در طراحی فاضلاب صحبت می کنند. طراحی سیستم فاضلاب یکی از سخت ترین مراحل طراحی فاضلاب است که در ادامه درباره سختی ها و اشکالات رایج این سیستم ها صحبت خواهیم کرد.

لایو های آموزشی ما هر هفته روز یکشنبه در بستر اینستاگرام قابل مشاهده است.

عضویت و ورود
شماره موبایل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد