آخرین تغییرات ارائه صورت‌های مالی

آخرین تغییرات ارائه صورت‌های مالی

آخرین تغییرات ارائه صورت‌های مالی
صورت‌های مالی که هدف آن تامین نیازهای استفاده کنندگان است که در موقعیتی قرار ندارند که واحد تجاری را ملزم کنند گزارش‌هایی مطابق با نیازهای اطلاعاتی خاص آنها تهیه کند.
خلاصه مهمترین تغییرات نسبت به نسخه قبلی صورت‌های مالی نمونه (25/12/1394)
• ارائه صورت سود و زیان جامع به عنوان اولین صورت‌های مالی و قبل از صورت وضعیت مالی
• حذف «گردش حساب سود (زیان) انباشته» و«اضافه شدن» صورت تغییرات در حقوق مالکانه»
• ارائه «صورت جریان‌های نقدی» در سه طبقه فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی
• تغییر عنوان «ترازنامه» به «صورت‌وضعیت مالی» و برخی از سرفصل‌های آن و ارائه آن به‌صورت گزارشی و به ترتیب دارایی‌های غیر جاری، دارایی‌های جاری، حقوق مالکانه، بدهی‌های غیر جاری، بدهی‌های جاری
• اضافه شدن افشای«مدیریت سرمایه و ریسک‌ها» و «قضاوت‌های مدیریت در فرایند بکارگیری رویه‌های حسابداری و برآوردها» در یادداشت‌های توضیحی
• ارائه صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل (در سه ستون)، درصورتی که شرکت (1) یک رویه حسابداری جدید را با تسری به گذشته بکار گیرد، (2) اقلامی از صورت‌های مالی را با تسری به گذشته تجدید ارائه نماید یا (3) اقلامی در صورت‌های مالی را تجدید طبقه‌بندی کند و این موارد اثر با اهمیتی بر اطلاعات مندرج در صورت وضعیت مالی در ابتدای دوره قبل داشته باشد.
مجموعه کامل صورت‌های مالی
1. صورت وضعیت مالی به تاریخ پایان دوره
2. صورت سود و زیان برای دوره
3. صورت سود و زیان جامع برای دوره
4. صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای دوره
5. صورت جریان‌های نقدی برای دوره
6. یادداشت‌های توضیحی شامل: اهم رویه‌های حسابداری و سایر اطلاعات توضیحی
7. اطلاعات مقایسه‌ای دوره قبل
8. صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل، چنانچه واحد تجاری یک رویه حسابداری را با تسری به گذشته بکار گیرد یا اقلام صورت‌های مالی را با تسری به گذشته تجدید ارائه نماید، یا اقلام صورت‌های مالی را تجدید طبقه‌بندی کند.
صورت وضعیت مالی
باید حداقل شامل اقلام اصلی نشان دهنده مبالغ زیر باشد:
I. دارایی‌های ثابت مشهود
II. سرمایه گذاری در املاک
III. داراییهای نامشهود
IV. دارایی‌های مالی (به جز سرمایه گذاری‌هایی که حسابداری آنها به روش ارزش افزوده انجام شده است، دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌های نقد و معادل‌های نقد)
V. سرمایه گذاری‌هایی که حسابداری آن‌ها به روش ارزش افزوده انجام شده است
VI. دارایی‌های زیستی
VII. موجودی‌ها
VIII. دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
IX. سفارشات و پیش پرداخت‌ها
X. نقد و معادل‌های نقد
XI. مجموع دارایی‌هایی که طبق استاندارد حسابداری 31 دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات
XII. متوقف شده، به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه‌بندی شده است؛ و دارایی‌های قرار گرفته در مجموعه واحد که طبق همان استاندارد به عنوان نگهداری شده برای روش طبقه‌بندی شده است.
XIII. پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
XIV. ذخایر
XV. بدهی‌های مالی (به جز پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها) و ذخایر
XVI. بدهی‌ها و دارایی‌های مالیات جاری، طبق تعریف استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد
XVII. بدهی‌های مالیات انتقالی و دارایی‌های مالیات انتقالی طبق تعریف حسابداری 35
XVIII. پیش دریافت‌ها
XIX. بدهی‌های مجموعه واحد که طبق استاندارد حسابداری 31، به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه‌بندی شده است.
XX. منافع فاقد حق کنترل، ارائه شده در بخش حقوق مالکانه
XXI. سرمایه و اندوخته‌های قابل انتساب به مالکان واحد تجاری اصلی
استاندارد حسابداری 15سرمایه گذاری‌ها
بند3: موارد زیر در این استاندارد مورد بحث قرار نمیگیرد:
الف. مبانی شناخت درآمدهایی که به‌صورت سود تضمین شده، سود سهام و غیره از سرمایه گذاری‌ها عاید می‌شود (رجوع به استاندارد حسابداری شماره 3 با عنوان درآمد عملیاتی)
ب. سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی، مشارکت‌های خاص و واحدهای تجاری وابسته در صورت‌های مالی تلفیقی و مجموعه
بند 5: سرمایه گذاری در املاک: عبارت از سرمایه گذاری در زمین یا ساختمانی است که عملیات ساخت و توسعه آن به اتمام رسیده و به جهت ارزش بالقوه‌ای که از نظر سرمایه گذاری دارد (افزایش ارزش و اجاره) و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاری سرمایه گذار نگهداری می‌شود.
سرمایه گذاری در املاک:
سرمایه گذاری در املاک به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری‌ها اندازه‌گیری می‌شود. درآمد سرمایه گذاری در املاک، به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتی به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات شناسایی می‌شود. سرمایه گذاری در املاک شامل سرمایه گذاری در زمین یا ساختمانی است که عملیات ساخت و توسعه آن به انجام رسیده و به جهت ارزش بالقوه‌ای که از نظر سرمایه گذاری دارد (افزایش ارزش و اجاره) و نه به قصد استفاده توسط شرکت نگهداری می‌شود.
استاندارد بین‌المللی حسابداری
سرمایه گذاری در املاک (زمین یا ساختمان یا قسمتی از ساختمان -یا هردو) است که به قصد دریافت اجاره بها یا افزایش یا هر دو (توسط مالک یا اجاره تامین مالی) نگهداری می‌شود و برای مقاصد زیر نگهداری نمی‌شود:
الف: استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات یا برای مقاصد اداری
ب: فروش در روال عادی فعالیت‌های تجاری
رویه حسابداری
به استثنای موارد مندرج در بندهای 32 الف و 34، واحد تجاری باید مدل ارزش منصفانه مندرج در بندهای 33تا 55، یا مدل بهای تمام شده مندرج در بند 56 را به عنوان رویه حسابداری خود انتخاب کند و این رویه را برای تمام موارد سرمایه گذاری در املاک بکار گیرد.
معادل‌های نقد
1.معادل‌های نقد با هدف ایفای تعهدات نقدی کوتاه‌مدت، و نه با هدف سرمایه‌گذاری یا سایر اهداف، نگهداری ‌می‌شود.
2. برای اینکه سرمایه گذاری به عنوان معادل نقد شناخته شود، باید به سرعت قابل تبدیل به مبلغ معینی نقد باشد و ریسک تغییر ارزش آن کم باشد.
3. بنابراین سرمایه گذاری معمولا فقط زمانی واجد شرایط به‌عنوان معادل‌های نقد است که سررسید آن کوتاه، مثلا حداکثر سه ماه از تاریخ تحصیل، باشد.
4. سرمایه گذاری در ابزارهای مالکانه معادل نقد نیست، مگر اینکه ماهیت آن، معادل نقد باشد.

 

برای دریافت فایل PDF مقاله روی صورت‌های مالی کلیک کنید.

دوره اصول طراحی
مانده تا شروع دوره
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

نحوه ثبت سفارش

فرآیند ثبت سفارش و خرید محصول

برای خرید یک محصول یا کالا، شما در یک سفر هستید. سفر به یک جای ناشناخته نیاز به یک راهنما دارد. این مطلب برای شما یک راهنمای سفر است. پس در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا فرآیند خرید و ثبت سفارش در وبسایت آکادمی کاشانه را با هم مرور کنیم.

مرحله اول: انتخاب محصول و افزودن به سبد خرید

در ابتدا شما محصولی را در نظر خواهید داشت. پس از اینکه خرید شما تکمیل شد و محصول مدنظرتان را انتخاب کردید روی دکمه ” افزودن به سبد خرید” کلیک کنید.

پس از کلیک، محصول مورد نظر به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

مرحله دوم: انتخاب تسویه حساب یا سبد خرید

در این مرحله شما دو راه پیش رو دارید. شما می توانید در اینجا گزینه “ادامه جهت تسویه حساب” را انتخاب کرده و وارد فرآیند ثبت سفارش شوید. و یا گزینه مشاهده سبد خرید را انتخاب کرده و سبد خریدتان را بررسی کنید. این گزینه برای این قرار داده شده که اگر شما محصولات دیگری را هم انتخاب کرده بودید آن ها را بررسی و مدیریت کنید.

مرحله سوم: وارد کردن اطلاعات و ثبت سفارش

در مرحله بعدی شما ابتدا باید اطلاعات خود را مانند نام، نام خانوادگی، شماره تماس و … را وارد کنید. اطلاعات شما پس از تکمیل و کلیک بر روی ثبت سفارش، ثبت می شوند و شما وارد صفحه پرداخت می شوید.

در زیر دکمه ثبت سفارش گزینه دیگری هم وجود دارد. شما با کلیک روی بازگشت به سبد خرید مجددا به صفحه سبد خرید متصل می شوید. در آن صفحه شما می توانید مجددا سبد خرید را بررسی کنید و اگر به تغییر سبد خرید خود تمایل دارید آن را انجام دهید.

در زیر دکمه ثبت سفارش گزینه دیگری هم وجود دارد. شما با کلیک روی بازگشت به سبد خرید مجددا به صفحه سبد خرید متصل می شوید. در آن صفحه شما می توانید مجددا سبد خرید را بررسی کنید و اگر به تغییر سبد خرید خود تمایل دارید آن را انجام دهید.

انواع محصولات در وبسایت آکادمی کاشانه

محصولاتی که شما از وبسایت کاشانه خریداری می کنید به چند دسته تقسیم می شوند. فرآیند پس از خرید هر محصول متفاوت بوده و به همین منظور ما در ادامه مطلب به شما خواهیم گفت که محصول مد نظرتان در فرآیند پس از خرید در چه وضعیتی قرار می گیرد.

دوره آموزشی آنلاین

چنانچه شما یک محصول یا دوره آموزشی را از روی سایت تهیه کنید، پس از اتمام فرآیند خرید سفارشتان ثبت می شود. باید توجه داشته باشید که در بخش وارد کردن اطلاعات همه چیز به درستی ثبت شده باشد. دلیل آن هم این است که شما وقتی یک دوره آموزشی آنلاین را تهیه می کنید در واقع آن را ثبت نام کردید. همکاران ما در بخش پشتیبانی طی 24 ساعت کاری با شما تماس گرفته و اطلاعات لازم را به شما داده و یا از شما بگیرند.

دوره های آموزشی آنلاین دارای بسته های آموزشی که شامل: جزوات، کتاب ها، سی دی های مرتبط و .. هستند. پس مجددا توجه داشته باشید که برای دریافت بسته آموزشی نیز باید آدرس و اطلاعات شما به درستی وارد شده باشد.

فیلم دوره

چنانچه محصول مد نظر شما فیلم آموزشی باشد، پس از ثبت سفارش همکاران ما در واحد پشتیبانی در طی 24 ساعت کاری با شما تماس گرفته و پس از برقراری ارتباط کد لایسنس (licence code)دوره را در اختیار شما قرار می دهند.

فیلم های آموزشی آفلاین در بستر پلتفرم اسپات پلیر(SPOT PLAYER) قابل مشاهده هستند. چنانچه در خصوص این محصول سوالی برای شما ایجاد شد، به تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید و سوالات خود را با آن ها مطرح کنید.

همچنین یک بسته آموزشی همراه با دوره در اختیار خریداران فیلم های آموزشی قرار می گیرد که شامل : جزوه، کتاب، سی دی و.. می باشد.

خرید کتاب

پس از فرآیند خرید کتاب، سفارش شما در سایت کاشانه ثبت می شود. حداقل زمانی که برای تحویل کتاب طی می شود 7 روز کاری است.  معمولا کتاب ها با پست پیشتاز فرستاده می شوند و پس از تحویل به پست کد رهگیری برای خریدار ارسال می شود.

تاکید می کنیم که پس از ارسال بسته شما به پست، مسئولیت آن به عهده پست بوده و آکادمی کاشانه هیچ مسئولیتی در قبال بسته های شما ندارد.

خرید دیتیل

دیتیل های تاسیساتی فایل هایی هستند که شما میتوانید آن ها را خریداری و سپس دانلود کنید. پس از فرآیند خرید فایل های خریداری شده در دسترس شما قرار می گیرند. فایل ها همزمان در ایمیل و حساب کاربری شما قرار داده می شوند. شما می توانید با روش دلخواه خود آن ها را دانلود کنید.

چنانچه فایل شما به هر دلیلی دانلود نشد و یا با مشکلی همراه بود با پشتیبانی آموزشگاه تماس بگیرید و مشکل خود را مطرح کنید.

ده اشکال رایج در طراحی فاضلاب

با یکی دیگر از سلسله ویدیو های گام های حرفه ای باز کنار شما آمدیم. دکتر واصف در این ویدیو درباره 10 اشکال رایج در طراحی فاضلاب صحبت می کنند. طراحی سیستم فاضلاب یکی از سخت ترین مراحل طراحی فاضلاب است که در ادامه درباره سختی ها و اشکالات رایج این سیستم ها صحبت خواهیم کرد.

لایو های آموزشی ما هر هفته روز یکشنبه در بستر اینستاگرام قابل مشاهده است.

ده اشکال رایج در طراحی کانال‌ ها

به رسم هر هفته با یک آموزش تاسیسساتی در کنار شماییم. دکتر روح اله واصف، این بار درباره ده اشکال رایج در طراحی کانال ها صحبت می کنند.

شما می توانید هر یکشنبه در اینستاگرام کاشانه لایو های آموزش تاسیسات ببینید.

عضویت و ورود
شماره موبایل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد