فروشگاه تاسیسات بوک

مهندسی صدا و ارتعاش در صنعت و محیط زیست
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها جلد دوم تاسیسات بهداشتی۲-۱۲۸
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶

مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان جلد اول تاسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع ۱-۱۲۸

36,000 تومان

اطلاعات بیشتر
وزن 1 kg
ناشر

تعداد صفحات

732

اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...