دیتیل نصب مخزن خوابیده تهیه و ذخیره آب گرم مصرفی

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
دیتیل نصب مخزن خوابیده تهیه و ذخیره آب گرم مصرفی
اجزای موجود در دیتیل:
  • شیر تنظیم جریان
  • اتصال بازشو
  • دماسنج
  • شیر تخلیه
  • کویل تبادل گرما
  • سنسور دما
  • غلاف
  • دریچه بازدید