فروشگاه تاسیسات بوک

دیتیل عبور دودکش از ضخامت سقف و بام با مصالح نسوختنی
فروردین ۲۰, ۱۳۹۸
دیتیل تیغه جداکننده هوا
فروردین ۲۸, ۱۳۹۸

دیتیل اجرائی داکتهای هوای جانبی دیزل ژنراتور

1,500 تومان

توضیحات

دیتیل اجرائی داکتهای هوای جانبی دیزل ژنراتور

اجزای موجود در دیتیل:

  • دیزل ژنراتور
  • دریچه وزنی انتهائی
  • داکت قابل انعطاف
  • در ورودی تمام مشبک
  • جریان هوای ورودی
  • جریان هوای گرم
اطلاعات بیشتر
حجم فایل

75KB

اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...