یک ، دو ، سه همه بگین سیب…..!

در آکادمی کاشانه رسم است که در هر دوره عکس یادگاری می گیریم، عکسی که برای همه ما خاطره می شود.

همکارانی که اکنون همگی سری در سرها دارند. دوست داریم شما هم در قاب دوربین ما باشید،

در میان حرفه ای های ایران….