تاسیسات چیست و چطور شروع کنیم ؟

تاسیسات چیست و چطور شروع کنیم ؟

  • مرحله 1، مطالعه مقاله 7 دقیقه

مطالعه این مقاله به شما کمک می کند تا بدانید چطور وارد دنیای تاسیسات شوید و چطور کار پیدا کنید .

ادامه مطلب
مرحله 1، مطالعه مقاله 7 دقیقه
31 December 2018
سری ویدئو 3 روش رسیدن به درآمد عالی

سری ویدئو 3 روش رسیدن به درآمد عالی

  • 31 December 2018

مطالعه این مقاله به شما کمک می کند تا بدانید چطور وارد دنیای تاسیسات شوید ؟ چطور کار پیدا کنید ؟

ادامه مطلب
مینی دوره تاسیسات

مینی دوره تاسیسات

  • 31 December 2018

مهندس واصف در این 3 ویدو ها به شما آموزش می دهد که جطور به صورت عملی درآمد عالی داشته باشید

ادامه مطلب
31 December 2018
31 December 2018
ثبت نام در دوره نقشه کشی

ثبت نام در دوره نقشه کشی

  • 31 December 2018

مهندس واصف در این 3 ویدو ها به شما آموزش می دهد که جطور به صورت عملی درآمد عالی داشته باشید

ادامه مطلب
اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی

اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی

  • 31 December 2018

مطالعه این مقاله به شما کمک می کند تا بدانید چطور وارد دنیای تاسیسات شوید ؟ چطور کار پیدا کنید ؟

ادامه مطلب
31 December 2018
دوره های تکمیلی تاسیسات

دوره های تکمیلی تاسیسات

مطالعه این مقاله به شما کمک می کند تا بدانید چطور وارد دنیای تاسیسات شوید ؟ چطور کار پیدا کنید ؟

ادامه مطلب