افتخارات آکادمی کاشانه
اردیبهشت 1389، محل دائمی نمایشگاههای تهران
پانزدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی
خرداد 1395، پژوهشگاه نفت
هفتمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
فروردین 1390، محل دائمی نمایشگاههای تهران
شانزدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی
بهار 1393، آموزشگاه کاشانه
نخستین گردهمایی تجلیل از اساتید آموزشگاه کاشانه
مرداد 1394، محل دائمی نمایشگاههای تهران
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
مهر 1389، محل دائمی نمایشگاه های تهران
نهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
خرداد 1389، هتل المپیک
دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
آبان 1393، محل دائمی نمایشگاه های تهران
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی