نوروز مهندسی

فرصت باقیمانده برای استفاده از تخفیف های نوروزی

روز
ساعت
ثانیه

جشنواره عیدانه کاشانه شروع شد

دیگر تمدید نخواهد شد

این قیمت ها هرگز تکرار نخواهد شد

قبل از افزایش قیمت ثبت نام کنید

با توجه به افزایش هزینه های زیرساختی و غیره مانند حق الزحمه اساتید،زیر ساخت های نرم افزاری و اینترنتی در سال جدید افزایش قیمت داریم. این جشنواره تخفیفی با قیمت های قبلیست و هرگز تکرار نخواهد شد

پشتیبانی آکادمی کاشانه

فیلم دوره های شامل تخفیف

فیلم آموزشی اصول طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمانی، بیمارستانی، صنعتی

مدت دوره: 120 ساعت
مدرس دوره: مهندس واصف ، مهندس انجرقلی ، مهندس مرادیان ، مهندس یونسی
نوع برگزاری: فیلم ضبط شده دوره

قیمت دوره:9.500.00 7.600.000

فیلم آموزشی طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات

مدت دوره: 80 ساعت
مدرس دوره: مهندس واصف ، مهندس انجرقلی ، مهندس پنجی، مهندس محمدعلی‌لو
نوع برگزاری: فیلم ضبط شده دوره

قیمت دوره:7.900.00 6.320.000

فیلم آموزشی محاسبه بارهای حرارتی و برودتی با نرم‌افزار کریر هپ

مدت دوره: 39 ساعت
مدرس دوره: مهندس واصف
نوع برگزاری: فیلم ضبط شده دوره

قیمت دوره:4.700.00 3.760.000

فیلم آموزشی محاسبه بارهای نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی با اتوکد

مدت دوره: 51 ساعت
مدرس دوره: مهندس واصف ، مهندس قرنفلی ، مهندس مرادیان
نوع برگزاری: فیلم ضبط شده دوره

قیمت دوره:3.200.00 2.560.000

فیلم آموزشی طراحی سیستم های اطفاء حریق با نرم‌افزار اتو اسپرینک

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس دوره: مهندس طاووسی ، مهندس قلی‌پور
نوع برگزاری: فیلم ضبط شده دوره

قیمت دوره:5.100.00 3.570.000

فیلم آموزشی رویت

فیلم آموزشی مدلسازی سه بعدی تاسیسات مکانیکی با نرم‌افزار رویت

مدت دوره: 60 ساعت
مدرس دوره: مهندس جوکار
نوع برگزاری: فیلم ضبط شده دوره

قیمت دوره:3.800.00 2.660.000

فیلم آموزشی دوره مهندسی برودت 1 (سیستم‌های تبرید)

مدت دوره: 30 ساعت
مدرس دوره: مهندس انجرقلی
نوع برگزاری: فیلم ضبط شده دوره

قیمت دوره:3.800.00 2.660.000

فیلم آموزشی دوره مهندسی برودت 2 (پیشرفته)

مدت دوره: 15 ساعت
مدرس دوره: مهندس انجرقلی
نوع برگزاری: فیلم ضبط شده دوره

قیمت دوره:2.8300.00 1.610.000

فیلم آموزشی دوره Pipe flow Expert

مدت دوره: 15 ساعت
مدرس دوره: مهندس واصف
نوع برگزاری: فیلم ضبط شده دوره

قیمت دوره:2.400.00 1.680.000

فیلم آموزشی طراحی دریچه ، دمپر و درزگیر

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس دوره: مهندس دانش
نوع برگزاری: فیلم ضبط شده دوره

قیمت دوره:1.500.00 1.000.000

فیلم آموزشی طراحی تاسیسات مکانیکی استخر،سونا و جکوزی

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس دوره: مهندس واصف
نوع برگزاری: فیلم ضبط شده دوره

قیمت دوره:3.200.00 2.240.000

فیلم آموزشی متره و برآورد تاسیسات مکانیکی و برقی

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس دوره: مهندس واصف و مهندس دلنواز
نوع برگزاری: فیلم ضبط شده دوره

قیمت دوره:3.200.00 2.240.000

فیلم آموزشی اصول طراحی تاسیسات برقی 

مدت دوره: 60 ساعت
مدرس دوره: مهندس قرنفلی
نوع برگزاری: فیلم ضبط شده دور

قیمت دوره:3.600.00 2.520.000

فیلم آموزشی مهندسی دودکش

مدت دوره: 6 ساعت
مدرس دوره: مهندس واصف
نوع برگزاری: فیلم ضبط شده دوره

قیمت دوره:3.200.00 2.240.000

فیلم آموزشی طراحی سیستم های بخار

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس دوره: مهندس رمضانی
نوع برگزاری: فیلم ضبط شده دوره

قیمت دوره:3.200.00 2.240.000

فیلم آموزشی مهندسی پمپ ها در صنعت و ساختمان

مدت دوره: 12 ساعت
مدرس دوره: مهندس کاویانی
نوع برگزاری: فیلم ضبط شده دوره

قیمت دوره:1.100.00 770.000

فیلم آموزشی طراحی شبکه های آب و جمع‌آوری فاضلاب شهری

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس دوره: مهندس جواد کریمی پارچیان
نوع برگزاری: فیلم ضبط شده دوره

قیمت دوره:3.200.00 2.240.000

تاسیسات مکانیکی بیمارستان

فیلم آموزشی طراحی تاسیسات مکانیکی بیمارستان

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس دوره: مهندس ایمان یونسی
نوع برگزاری: فیلم ضبط شده دوره

قیمت دوره:3.800.00 2.660.000


تخفیف سی‌دی های‌آموزشی

قبل
بعدی


دوره های آموزشی تخفیف نوروزی


تخفیف های ویژه کتاب

آکادمی فنی مهندسی کاشانه

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

تا چند دقیقه دیگه تماس میگیریم

جهت دریافت لینک اطلاعات خود را وارد کنید

ثبت نام دوره اصول طراحی شروع شد

12.500.000

ده میلیون و 500 هزار تومان

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

مانده تا پایان تخفیف