مارس 21, 2021
بررسی سموم میکروارگانیسم ها-بخش1

بررسی سموم میکروارگانیسم ها-بخش1

بررسی سموم میکروارگانیسم ها-بخش1 هدف از این تحقیق، بررسی سموم مترشحه از میکروارگانیسم هایی است که در اثر حرارت و بعضا حرارت استریلیزاسیون نیز در ماهی از بین نرفته و زیان هایی را به مصرف […]
مارس 28, 2021

بررسی سموم میکروارگانیسم ها-بخش2

بررسی سموم میکروارگانیسم ها-بخش2 تشکیل هیستامین (اسکامبروتوکسین): * باکتری های مشخصی هستند که در زمان رشد خود آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز تولید می کنند.(پروتئوس مورگانی و آنترو باکترآیروژنس و …) این آنزیم با هیستیدین آزاد واکنش […]
اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...
ثبت نام
close-link