۱۲ آذر , ۱۳۹۹

منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی

منابع آزمون های ورودی به پایه 3 سازمان نظام مهندسی ساختمان رشته تاسیسات مکانیکی طراحی و نظارت برای هردو آزمون نظارت و طراحی منابع آزمون یکسان است و به شرح زیر می باشد: • قانون […]

جهت ثبت نام در وبینار اطلاعات خود را وارد کنید

اطلاعات را وارد نمایید