روند دستیابی به درآمد عالی در تاسیسات (قسمت اول)

روند دستیابی به درآمد عالی در تاسیسات (قسمت دوم)

روند دستیابی به درآمد عالی در تاسیسات (قسمت سوم)

کتاب "درآمد از تاسیسات در کشور های مختلف"

در این کتاب می خوانید اگر تبدیل به یک مهندس تاسیسات شوید چه درآمدی در ایران و جهان در انتظار شماست .

این کتاب نوشته مهندس واصف بنیانگذار آکادمی کاشانه است.

روح اله واصف (بنیانگذار آکادمی کاشانه )

همیشه خلا یک منبع آموزشی در رشته تاسیسات را احساس می کردم که بتواند یک فرد را به طور عملی تبدیل به یک مهندس تاسیسات کند . این خلا را آکادمه کاشانه در ایران پر کرده است .