رزومه نویسی

مدیر شرکت تنها یک دقیقه فرصت دارد تا شما را استخدام کند. تمام هنر خودرا باید به کارگیرید تا در یک دقیقه با شما آشنا شود،پی به توانایی های شما ببرد و شمارا مفید تشخیص دهد. این یک دقیقه ارتباط حرفه ای شما به کارفرما در رزومه اتفاق می افتد. ما هزاران رزومه را مطالعه کرده ایم و صدها نفر را استخدام

  • مدیر در رزومه ها به دنبال چیست؟
  • چگونه از میان صدها رزومه، این رزومه دیده شود؟
  • زمان: 25شهریور98 ساعت:5:30
حالاثبت نام می کنم

کلاس های تلگرامی

در هفته یک یا دو شب مبحثی در کانال تلگرام توسط یکی از اساتید آکادمی تدریس می شود. سعی می شود مباحث مختصر و مفید باشد و در سه یا چهار جلسه تمام شود. به منظور استفاده همه همکاران، این مباحث از کانال پاک نمی شود و شما می توانید هر وقت که آمادگی دارید آن ها را مطالعه کنید.

  • استفاده از زمان به بهترین شکل ممکن
  • آموزش در هرجا وبرای همه
می خواهم عضوکانال شوم
question
اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...