مقالات مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

آذر ۱۱, ۱۳۹۸

آشنایی با مواد شیمیایی پاک کننده آلودگی‌های نفتی (نفت روب)

آشنایی با مواد شیمیایی پاک کننده آلودگی‌های نفتی (نفت روب)   یکی از آلودگی‌های مهم آبها آلودگی نفتی می‌باشد. آلودگی نفتی از آنجا که بطور تدریجی با ورود نفت و فرآورده‌های آن به محیط زیست ناشی می‌شود، دارای خسارت بسیار سنگینی است که از آن جمله در دریا باعث از بین بردن موجودات دریایی و ذره‌بینی تخریب صنایع مرتبط با دریا و … می‌شود. بنابراین ضروری […]
اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...