مقالات مدیریت، مالی و تکنولوژی اطلاعات

آذر ۹, ۱۳۹۸

جلسات بیهوده-بحثی پیرامون نحوه‌ی صحیح تشکیل جلسات

منبع: مجله حرارت و برودت، شماره ۳۰ مترجم: محمد سماواتی، کارشناس ارشد مدیریت جلسات بیهوده-بحثی پیرامون نحوه‌ی صحیح تشکیل جلسات آیا تا به حال برای شما پیش آمده است که یک نکته و یا مسئله‌ی بسیار آشکار و روشن را متوجه نشوید، مثل اینکه عینک خود را بعد از مدتی در انتهای بینی خود پیدا کنید و یا موقعی که با حالتی ناباورانه پس از مدتی […]
اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...