مجوزهای آکادمی کاشانه

و

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری


انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران


مردادماه 1390

و

وزارت راه و شهرسازی


سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور


مرداد ماه 1392

و

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی


سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور


مهرماه1394

ر

ریاست جمهوری


سازمان ملی استاندارد ایران


آبان ماه1392

و

وزارت نفت


شرکت ملی نفت ایران


خرداد ماه1393

ر

ریاست جمهوری


سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور


مجوز آموزش کارکنان دولت


خرداد ماه 1395

و

وزارت کار و امور اجتماعی


سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور


آبان ماه 1389

و

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی


سازمان غذا و دارو


مجوز آموزش مسئولان فنی


دی ماه 1393


اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...
ثبت نام
close-link