مبانی، مستندسازی وتشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استانداردهای ISO 9001:2008

ISO 9001:2008
5/5

فهرست مطالب [نمایش]

مبانی، مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استانداردهای ISO 9001:2008

Iso.24

مبانی، مستندسازی و تشریح الزامات

ISO و استاندارد چیست؟

چقدر کسب و کارتان بر مبنای استاندارد است؟

چقدر در استاندارد سازی از رقبای خود عقب مانده اید؟

آیا استاندارد های داخلی پاسخ گوی نیاز مشتریان ما هستند؟

آیا فکر می کنید مدیریت فقط یک امر ذاتیست و آموزش نیاز ندارد؟

آیا استانداردهای داخلی پاسخ گوی پیشرفت و ضامن کسب و کار شما هست؟

آیا شک دارید که حداقل دو تا از رقیبانتان دست بالا را در بازارنسبت به شما دارند؟

نگران نباشید حتی اگر رقیبانی دارید که از شما پیشی دارند، شما هم باید راه خود را آغاز کنید

با ما همراه شوید به سمت حرفه ای شدن در استاندارد سازی

Iso.7

Iso.11 ISO9000 چیست ؟

استاندارد های سری ۹۰۰۰ استاندارد های مدیریتی هستند که مبانی یک سامانه مدیریت کیفیت را بیان می کنند.

 به عبارت دیگر استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ استاندارد محصول نیست ولی راهکارهای اجرایی برای رسیدن به کیفیت مناسب محصولات و رضایت مصرف کننده ارائه می کند .استاندارد های سری ISO9000  کاملا عمومی بوده و در تمام بخش های صنعت و خدمات قابل پیاده سازی است. از بین استانداردهای خانواده ۹۰۰۰ تنها استاندارد ISO 9001 دارای گواهینامه می باشد و سایر استانداردها نقش راهنما را دارد .

– این سری استاندارد شامل چهار استاندارد به شرح زیر بود:

  • ISO 9001  استاندارد تضمین کیفیت برای سازمانهای طراح،تولید و ارائه کننده خدمات و نصب

  • ISO 9002  استاندارد تضمین کیفیت برای سازمانهای تولید کننده و ارائه دهنده خدمات و نصب

  • ISO 9003  استاندارد تضمین کیفیت برای سازمانهای بازرسی کننده

  • ISO 9004  خطوط راهنما برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت

Iso.11 سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۰

امروزه در عرصه بين المللي،رعايت استانداردهاي كيفي در توليد وارائه خدمات از چنان اهميتی برخوردار است كه سازمان جهانی استاندارد(ISO) را بر آن داشت تا استانداردهای بين المللی سيستم مديريت كيفيت موسوم به استانداردهای ايزو۹۰۰۰ را تدوين و معرفی نمايد. امروزه رعايت اين استانداردها از آن چنان اهميتی برخوردار است كه اكثر كشورهاي اروپايي كسب گواهينامه هاي مربوط به آن را شرط اوليه داد و ستدهای خويش اعلام كرده اند واين در حالی است كه موج بكارگيری اين استانداردها بسياری از كشورها را فرا گرفته است .

همگام با جهانی شدن و در هم شكسته شدن مرزهای جغرافيايی در مناسبات اقتصادی وبازرگانی، پايداري وتوسعه سازمانها بيش از بيش به عواملی نظير نوآوري در محصول وارائه خدمات به مشتری وارباب رجوع وابسته می شود واين امر ضرورتهای جديدی را براي سازمانها ايجاب مي كند. از جمله اين ضرورتهای جديد تاكيد وتوجه در فراورده های (كالاها يا خدمات) است كه استانداردهای مديريت كيفيت با هدف تامين آن شكل گرفته است .

كسب گواهينامه ايزو۹۰۰۰ توسط يك شركت يا سازمان گويای موفقيت آن شركت در ايجاد باور در مشتري نسبت به مسئوليت كيفيت در تمامی سطوح ، ساختار سازمانی، استقرار وبكارگيری مستمر سياستهای كنترلی ، عملياتی وپشتيبانی كيفيت در شركت يا سازمان جهت حضور در بازارهای جهانی وتامين رضايت مشتريان وارباب رجوع (در بخش خدمات) می باشد.مهمترين دستاورد اخذ گواهينامه، اثبات تلاش سازمان براي حركت به سوی دستيابی به مفهوم مديريت كيفيت فراگير (TQM) است.بنابراين كسب گواهينامه ايزو۹۰۰۰ به عنوان حداقل استاندارد لازم برای رضايت مندی ارباب رجوع ،نه يك ويژگي كه يك ضرورت است وسازمانها ناگزير بايد آن را نوعي سرمايه گذاری لازم برای بقاء خود تلقی كنند.

Iso.16

استانداردهای ISO 9001:2008

مدت دوره :۱۶ ساعتUntitled-2
روز برگزاری :  ۵ شنبه و جمعه
تاریخ شروع دوره : ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۵

زمان دوره : ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

همراه با پذیرائی و نهار

Iso.11 سيستم مديريت كيفيت چيست؟(QMS)

سيستم مديريت كيفيت سيستمی است جهت تعيين خط مشي و اهداف وروشهای دستيابي به آن هدف جهت هدايت وكنترل سازمان از نظر كيفيت. در واقع مي توان گفت با مديريت سيستماتيك كيفيت در يك سازمان مي توانيم به بهبود كيفيت برسيم واين يعنی سيستم مديريت كيفيت.

از طريق سيستم مديريت كيفيت در جستجوی مزيتی هستند و سيستم مديريت كيفيت مي تواند سازمانها را در افزايش رضايتمندی ارباب رجوع ياری دهد.

Iso.11 مزايای استقرار سيستم مديريت كيفيت

Iso.32 كاهش هزينه ها و قيمت تمام شده   Iso.32شفاف سازی ، حدود و مسئوليت ها و اختيارات

Iso.32 بهبود فرايندها                                   Iso.32بهبود رضايت ارباب رجوع/ مشتريانIso.3

Iso.32 طراحی بهتر خدمات                          Iso.32افزايش اعتماد ارباب رجوع

Iso.32 بهبود بهره وری و كارايي                   Iso.32تغيير نگرش

Iso.32 بهبود روحيه كاركنان                        Iso.32افزايش رضايتمندی سازمانهای ديگر

Iso.32 بهبود ارتباطات داخلی سازمانها       Iso.32افزايش قابليت رقابت

Iso.32 بهبود وضعيت مستندات                  Iso.32افزايش سودآوری

Iso.32 كاهش شكايات ارباب رجوع             Iso.32كاهش دوباره كاري ها

یکی از مهمترین خواسته های ISO9001:2008 داشتن نگرش فرآیندی به امور سازمان می باشد تا به این وسیله مدیریت در سازمان بهتر اعمال و اثربخشی اقدامات و سیستم بهتر سنجیده شود.

در تمام سیستم های کیفیت مستند سازی یک اصل اساسی می باشد استاندارد  ISO9001:2008 از شرکتها می خواهد یک سیستم برای کنترل مستندات خود ایجاد کنند. پس از آن استاندارد وظایف و مسئولیت هایی را در ارتباط با مدیرعامل شرکت مطرح میکند. بعد از آن نوبت به بیان الزماتی در ارتباط با نحوه مدیریت منابع می کند. در مرحله بعدی استاندارد به بیان الزاماتی برای مراحل پدید آوری محصول از گرفتن سفارش تا تحویل کالا و یا ارائه خدمات را مطرح می کند. و دست آخر در استاندارد کنترل های مورد نیاز سیستم مدیریت تعریف می شود .

Iso.21

استانداردهای ISO 9001:2008

مزایای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:

مزیت رقابتی

ایزو ۹۰۰۱ توسط مدیر ارشد هدایت می شود، این اطمینان می دهد که مدیر ارشد نسبت به سیستم های مدیریت خود رویکردی استراتژیک دارند.

بهبود عملکرد  تجاری و مدیریت ریسک تجاری

ایزو ۹۰۰۱ عملکرد سازمان را بالاتر و فراتر از رقبایی که از سیستم های مدیریت استفاده نمی کنند می برد. کسب گواهینامه همچنین اندازه گیری عملکرد و مدیریت ریسک تجاری را آسان تر می سازد.

جذب سرمایه، ارتقا شهرت برند و رفع موانع مبادلات

کسب گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ برای سازمان شهرت به همراه دارد و می تواند به عنوان ابزار تبلیغاتی مورد استفاده قرار گیرد. یک پیغام روشن برای بخش های ذینفع است که بیان می کند سازمان نسبت به استاندارد های برتر و پیشرفت مستمر متعهد است.

صرفه جویی پولی

•    شواهد نشان دهنده مزایای مشخص مالی برای شرکت هایی است که دارای گواهی ایزو ۹۰۰۱ می باشند و منجر به کارآیی عملکرد، افزایش فروش، بازگشت سرمایه بهتر و سود دهی بیشتر می شود.

ایزو ۹۰۰۱ مزایای گسترده ای دارد به همین دلیل سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ توسط میلیون ها سازمان اجراء شده است. ایزو ۹۰۰۱ برای ایجاد محیط کاری منظم تر طراحی شده تا نیروی کار سازمان ها بدانند چه کنند ، چه موقع و چگونه .پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ، به صرفه جویی در زمان ، هزینه و کاهش اشتباهات و در نتیجه به بهبود خدمات به مشتریان کمک می نماید.

قصد استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، بهبود کار داخلی سازمان به منظور کمک به شما در دستیابی به ثبات بیشتر در کیفیت خدمات است استاندارد ایزو ۹۰۰۱،  آنچه که شما در حال حاضر انجام می دهید را بهبود می بخشد و  فرآیندهای مرتبط با فعالیت های شما را با توجه به  الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، مستند و اجراء می نماید  نتایج به دست آمده منجربه افزایش بهره وری و سودآوری می گردد.

برخی از مزایای ایزو ۹۰۰۱ برای سازمان ها :

حمایت مدیریت ارشد برای مدیریت فرآیند کارآمد

– افزایش بهره وری و مزیت رقابتی

– مشخص نمودن مسئولیت ها در سراسر سازمان

– بهینه نمودن فرآیند ها

– بهبود ارتباط با کارکنان و مشتریان

– فراهم نمودن سیستم ارزیابی جهت بهبود مستمر

– فرصت های بازاریابی و ورود به بازارهای جدید

– کاهش هزینه ها

– افزایش سود آور

مدت دوره :۱۶ ساعتUntitled-2

روز برگزاری : پنج شنبه و جمعه
تاریخ شروع دوره : ۲۱ و ۲۲ بهمن  ۹۵
زمان دوره : ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

سرمایه گذاری : ۲۴۰,۰۰۰ تومان

برخی از مزایای ایزو ۹۰۰۱ برای مشتریان :

– بهبود کیفیت و خدمات

– تحویل بموقع محصولات و خدمات

– کاهش برگشتی محصولات و شکایت مشتریان

– ردیابی محصولات و خدمات

– ممیزی مستقل توسط شرکت های گواهی دهنده خارجی

– اخذ گواهینامه ایزو به منظور اطمینان به مشتریان در خصوص تعهد کیفیت

تاریخچه ایزو در ایران:

درایران از سال ۱۳۷۵ سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در صنایع تولیدی بزرگ ایران استقرار یافت و سپس این استاندارد محبوب در سایر سازمان های کوچک و بزرگ و بخصوص سازمان های خدماتی استقرار یافته است .

متاسفانه اکثر سازمان ها ی ایرانی بدلایل مختلفی از تمامی مزایای استقرار ایزو ۹۰۰۱ بهره مند نیستند و فقط گواهینامه ایزو آنها بعنوان ابزاری برای تبلیغات مورد استفاده قرار میگیرد .در زیر به برخی از مهمترین دلایل عدم بهره مندی از مزایای ایزو در شرکت های ایرانی اشاره می کنیم :

–    عدم استفاده از مشاور ایزو با تجربه   ( نحوه انتخاب مشاور ایزو )

–    متناسب نبودن مستندات ایزو طرحریزی شده با اندازه ، ابعاد و پیچیدگی فرآیند های سازمان .

–    عدم حمایت مدیریت ارشد سازمان جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو

علاوه بر این، ISO 9001  طوری طراحی شده است که با سایر استانداردهای سیستم مدیریت مانند ISO 14001 ( محیط زیست )، OHSAS 18001 ( ایمنی و بهداشت شغلی) و ISO 27001 (مدیریت امنیت اطلاعات ) سازگار می باشد. ترکیبی از این استانداردها مکمل را می توان بصورت یک سیستم مدیریتی یکپارچه IMS  پیاده سازی نمود. استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS با به یکپارچه سازی اصول سیستم مدیریتی مشترک مدیریتی ، می تواند هزینه های قابل توجهی را در سازمان کاهش دهد. 

 

درباره این دوره:

با توجه به نیازهای یک کشور در حال توسعه به استاندارد سازی در شاخصه های مختلف صنعت خود، آکادمی کاشانه از سال ۸۹ تصمیم گرفت تا این دوره را برای مدیران ارشد شرکت ها و کسب کارهای داخلی برگزار کند. این دوره با یکی از مواردی است که هر مدیری برای مدیریت یک کسب و کار رو به جلو نیاز دارد تا بتواند علاوه بر جلوگیری از پست رفت، حرکتی رو به جلو را برای شرکت خود از یک حالت بلقوه به حالت بلفعل تبدیل کند.

سرفصل این دوره:

– تاریخچه و مفاهیم اصلی

– مبانی

اصول بنیادین مدیریت کیفیت و ارتباط آنها با الزامات استاندارد ۲۰۰۸

طراحی سیستم

مستند سازی

تشریح استاندارد ۲۰۰۸ : ISO 9001

مدرس دوره:

با توجه به حساسیت دوره های استاندارد سازی، آکادمی کاشانه با افتخار اعلام می نماید که این دوره با تدریس استاد محترم جناب آقای مهندس علی یوسف بیک برگزار می شود. آقای مهندس یوسف بیک یکی از اساتید بنام و پر سابقه این دوره در ایران بوده و با توجه به نظرسنجی های دوره های قبلی که از دانش پذیران تحت تدریس ایشان آنالیز شده، نشان می دهد که ایشان در تدریس این دوره حساس بسیار مسلط و روان هستند.

رزومه استاد:

سوابق حرفه ای:

رئیس آزمایشگاه و مسئول فنی شرکت تولیدی نوشاب ( کوکاکولا )

مشاور شرکت IFF در صنایع آشامیدنی

رئیس تولید لبنیات پاک

مدیر کارخانجات شیوا و عالیفرد( تولید کننده محصولات شیبا و سن ایچ)

عضو پیوسته انجمن متخصصان صنایع غذایی ایران

معاون اجرایی مدیر عامل و مدیر کارخانه شرکت عطرینه سازیبا

مدیر تضمین کیفیت شرکت لبنیات دامداران

مدرس مورد تایید QAL  Academy

مدرس دوره های آموزشی:

سرممیزی سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استانداردهای ISO 9000

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردهای ISO 9001

مبانی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000

استقرار سیستم مدیریت کیفیت QMS مبتنی بر سری استانداردهای ISO 9000

مبانی اصول استقرار سیستم HACCP در واحدهای صنایع غذایی

 

 

 

s1 همه آموزشگاه ها مدرک قابل ترجمه ندارند s1

 

“دارای ارزش ترجمه” به چه معناست؟

می دانیم که پس از گذراندن موفق یک دوره آموزشی لازم است آموزش دهنده به دانشپذیر مدرکی مبنی بر شرکت موفق در کلاس آموزشی اعطا نماید. امروزه آموزش در بسیاری از سازمان ها، ارگان ها، شرکت ها و آموزشگاه ها در سراسر کشور انجام می پذیرد. صرف نظر از کیفیت این آموزش ها این سوال مطرح است که مدارک پایانی چه ارزشی دارند؟ آیا هر کسی می تواند چنین دوره هایی برگزار کند؟

اگر آموزشگاه دارای مجوزهای خاصی باشد مدارک پایان دوره ای صادر می نماید که دارای ارزش ترجمه است. یعنی این که پس از صدور مدرک، در صورت تمایل دانشپذیر، وی  می تواند به یکی از دارالترجه های رسمی کشور – که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کنند – مراجعه نماید تا مترجم رسمی – دارای مجوز از قوه قضاییه – مدرک مورد نظر را ترجمه نماید. این مدرک پس از ترجمه به وزارت دادگستری ارسال می گردد تا صحت مدرک و ترجمه آن تایید شود. سپس به وزارت امور خارجه ارسال می گردد تا تایید نهایی شود. حال این مدرک به عنوان یک مدرک معتبر و تایید شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در هر کجای جهان قابل ارایه می باشد.

 

 

مدت دوره :۱۶ ساعت
روز برگزاری : پنج شنبه و جمعه
تاریخ شروع دوره : ۲۱ و ۲۲ بهمن ماه
زمان دوره : ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

سرمایه گذاری : ۲۴۰,۰۰۰ تومان

               

                                               

همراه با پذیرائی و نهار

  

با ما تماس بگیرید:۳-۸۸۷۵۸۱۵۲-۰۲۱

حرفه ای باش!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

آکادمی فنی مهندسی کاشانه

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

تا چند دقیقه دیگه تماس میگیریم

اشتراک رایگان تاسیسات نیوز

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد…

 

طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات

آیا سوالی دارید ؟

دانلود کتاب الکترونیکی

درآمد تاسیسات
در کشور های مختلف

جهت دریافت لینک اطلاعات خود را وارد کنید

ثبت نام دوره اصول طراحی شروع شد

12.500.000

ده میلیون و 500 هزار تومان

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

مانده تا پایان تخفیف