نفت، گاز و پتروشیمی


OIL is the most important industry in our country. This important industry is only for professional engineers!

نفت خام ۴۵ درصد و گاز طبیعی ۲۵ درصد انرژی دنیا را تأمین می‌کنند از طرف دیگر به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز در ایران، صنایع پتروشیمی نیز نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشورمان دارند. اگر سال ها پیش در مسجد سلیمان، نخستین چاه نفت احداث نمی شد اقتصاد، شاید سیاست و حتی فرهنگ کشور ما اکنون شکلی دیگر داشت.مقدر شده بود که ما از ثروتی خدادادی بهره مند شویم و کانون توجه جهانی شویم که به این ثروت عظیم محتاج است.


  • در این صنعت کسانی را صاحب نظر می دانند که بسیار فراتر از تحصیلات کلاسیک بدانند. با ما می توانید در این صنعت صاحب نظر و شناخته شوید.
  • ما به شما دانش این حرفه را می آموزیم.
  • تایید صلاحیت آموزشی ما از سوی شرکت ملی نفت ایران موید آن است که آموزش ها استاندارد و مطابق آخرین دستاوردهای علمی و عملی است.
  • با ما همراه باشید تا همه با شما همراه باشند.

گروه تخصصی پایپینگ

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی متريال پايپينگ: 55ساعتمهندس ارشد متريال پايپينگ:40 ساعتمتخصص متريال پايپينگ:40ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی طراحی و جانمائی پایپینگ: 70ساعتمهندس ارشد طراحی و جانمائی پایپینگ:30 ساعتمتخصص طراحی وجانمائی پایپینگ:70ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی مدلسازی سه بعدی پایپینگ: 50ساعتمهندس ارشد مدلسازی سه بعدی پایپینگ:50 ساعتمتخصص مدلسازی سه بعدی پایپینگ:50ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی تحلیل تنش و ساپورت پایپینگ: 55ساعتمهندس ارشد تحلیل تنش و ساپورت پایپینگ:50 ساعتمتخصص تحلیل تنش و ساپورت پایپینگ:20ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

رشته تخصصی نقشه کشی پایپینگ: 40ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

گروه تخصصی خطوط لوله

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی طراحي خطوط لوله انتقال نفت و گاز: 30اعتمهندس ارشد طراحي خطوط لوله انتقال نفت و گاز:30 ساعتمتخصص طراحي خطوط لوله انتقال نفت و گاز:15ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

رشته تخصصی نقشه کشی خطوط لوله: 30ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

گروه تخصصی مکانیک

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی طراحی و انتخاب تجهیزات دوار در واحدهای صنعتی: 40ساعتمهندس ارشد طراحی و انتخاب تجهیزات دوار در واحدهای صنعتی:25 ساعتمتخصص طراحی و انتخاب تجهیزات دوار در واحدهای صنعتی:20ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی طراحی تجهیزات ثابت در واحدهای صنعتی: 40ساعتمهندس ارشد تجهیزات ثابت در واحدهای صنعتی:30ساعتمتخصص طراحی تجهیزات ثابت در واحدهای صنعتی:15ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی طراحی سیستمهای تهویه صنعتی (HVAC )در واحدهای صنعتی: 30ساعتمهندس ارشد طراحی سیستمهای تهویه صنعتی (HVAC )در واحدهای صنعتی:10 ساعتمتخصص طراحی سیستمهای تهویه صنعتی (HVAC )در واحدهای صنعتی:10ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی طراحی انتقال مواد جامد در واحدهای صنعتی: 30ساعتمهندس ارشد طراحی انتقال مواد جامد در واحدهای صنعتی:20 ساعتمتخصص طراحی انتقال مواد جامد در واحدهای صنعتی:10ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

رشته تخصصی نقشه کشی مکانیک: 40ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

گروه تخصصی فرایند و ایمنی

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی طراحی سیستمهای ایمنی و HSE 30 ساعتمهندس ارشد طراحی سیستمهای ایمنی و HSE 30 ساعتمتخصص طراحی سیستمهای ایمنی وHSE 10 ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی طراحی فرایند: 45ساعتمهندس ارشد طراحی فرایند:40 ساعتمتخصص طراحی فرایند:25ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

گروه تخصصی ابزار دقیق

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی کنترل و ابزار دقیق در واحدهای صنعتی: 35ساعتمهندس ارشد کنترل و ابزار دقیق در واحدهای صنعتی:30 ساعتمتخصص کنترل و ابزار دقیق در واحدهای صنعتی:15ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

گروه تخصصی برق

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی طراحی روشنایی تابلوهای الکتریکی: 30ساعتمهندس ارشدطراحی روشنایی تابلوهای الکتریکی:25 ساعتمتخصص طراحی روشنایی تابلوهای الکتریکی:20ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی حفاظت و رله در واحدهای صنعتی: 30ساعتمهندس ارشد حفاظت و رله در واحدهای صنعتی : 30 ساعتمتخصص حفاظت و رله در واحدهای صنعتی : 20ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی تاسیسات الکتریکی: 35ساعتمهندس ارشد تاسیسات الکتریکی:25 ساعتمتخصص تاسیسات الکتریکی:20ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی طراحی تابلوهای الکتریکی: 40ساعتمهندس ارشدطراحی تابلوهای الکتریکی:25ساعتمتخصص طراحی تابلوهای الکتریکی:15ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

گروه تخصصی سیویل، سازه و معماری

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی طراحي سيستمهاي سيويل در واحدهاي صنعتي 20ساعتمهندس ارشد طراحي سيويل در واحدهاي صنعتي:20 ساعتمتخصص طراحي سيستمهاي سيويل در واحدهاي صنعتي:10ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی طراحي سازه هاي صنعتي: 40ساعتمهندس ارشد طراحي سازه هاي صنعتي:20 ساعتمتخصص طراحي سازه هاي صنعتي:20ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

رشته تخصصي متره و برآورد و تهيه صورت وضعيت: 30ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

مهندسی طراحي معماري صنعتي: 30ساعتمهندس ارشد طراحي معماري صنعتي:15 ساعتمتخصص طراحي معماري صنعتي:10ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

گروه تخصصی بازرسی اقلام صنعتی

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

بازرس اقلام صنعتي: 30ساعت بازرس ارشد اقلام صنعتي:20 ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

گروه تخصصی بازرگانی در نفت و گاز

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus integer.

متخصص بازرگاني در صنايع نفت و گاز: 50ساعتمتخصص ارشد بازرگاني در صنايع نفت و گاز:50 ساعت

برای رزرو هر کلاس تنها کافی است دکمه زیر را بفشارید

اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...
ثبت نام
close-link