ایمنی و محیط زیست


میل به زندگی، عاملی است که هر انسانی را نشاط می بخشد. نشاط برای برخاستن از خواب، نشاط برای کار و روبرو شدن با سختی ها و نشاط برای بازگشت به خانه و چه کسی است که قدر سلامت را نداند؟ از سوی دیگر کار لازمه زندگی است. چرا که عامل کسب درآمد است و رهایی از پوچی و روزمرگی. ولی اگر کار بدون ایمنی باشد زندگی پوچ می شود.


  • نسان دو نعمت دارد که بر او مجهولند مگر آنکه از دستشان بدهد:سلامتی و امنیت
  • ایمنی دانش کار کردن لذت بخش است
  • ایمنی برای هر کسی در هر مکانی و در حال انجام هرکاری نیاز است.
  • آموختن ایمنی شما را از زندگی پوچ می رهاند.

لطفاً روی رزرو دوره کلیک نمایید تا امکان رزرو رایگان دوره ها میسر شود.

 

سرفصل کلیه دوره ها منحصراً توسط آکادمی کاشانه نوشته شده است

کد دوره نام دوره مدت دوره(ساعت) ثبت نام
H01 سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OHSAS 18000) 16 رزرو دوره
H02 مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) 16 رزرو دوره
H03 طرح مدیریت اضطراری (EMP) و مدیریت بحران 24 رزرو دوره
H04 HSE پیمانکاران پروژه 8 رزرو دوره
H05 روش‌های شناسایی خطرات و ارزیابی و ریسک‌های HSE 16 رزرو دوره
H06 مدیریت نیروی انسانی و ایمنی در محیط کار 8 رزرو دوره
H07 مدیریت ایمنی فرآیند(PSM) 16 رزرو دوره
H08 مدیریت آموزش ایمنی 8 رزرو دوره
H09 آشنایی با مفاهیم ایمنی سیستم 16 رزرو دوره
H10 انگیزش ایمنی کارکنان 8 رزرو دوره
کد دوره نام دوره مدت دوره(ساعت) ثبت نام
H11 فرهنگ ایمنی و راهکار‌های ارتقا آن در سازمان‌ها 8 رزرو دوره
H12 روانشناسی کار 8 رزرو دوره
H13 روش‌های ممیزی و بازرسی 8 رزرو دوره
H14 مدیریت کیفیت جامع(TQM) در ایمنی 16 رزرو دوره
H15 ایمنی و حفاظت در عملیات ساختمانی 8 رزرو دوره
H16 ایمنی بالابرها و جرثقیل ها 16 رزرو دوره
H17 ایمنی در آزمایشگاه 8 رزرو دوره
H18 سیستم‌های مجوز کار 8 رزرو دوره
H19 دوره عمومی ایمنی و بهداشت صنعتی 16 رزرو دوره
H20 ایمنی در برق 24 رزرو دوره
کد دوره نام دوره مدت دوره(ساعت) ثبت نام
H21 آشنایی با عوامل فیزیکی محیط کار 24 رزرو دوره
H22 رزرو دوره 16 رزرو دوره
H23 اصول تهویه صنعتی 16 رزرو دوره
H24 آشنایی با ارگونومی و عوامل انسانی 16 رزرو دوره
H25 آشنایی با عوامل روانی محیط کار 8 رزرو دوره
H26 ایمنی در انبار مواد خطرناک 8 رزرو دوره
H27 آلودگی‌های زیست محیطی 8 رزرو دوره