دپارتمان تاسیسات

۷ دی , ۱۴۰۱

بخش های مختلف سیستم اسپرینکلر – قسمت دوم

بخش چهارم – هشدار دهنده ها آلارم های ویژه جریان (Water Flow Alarms) از این تجهیزات جهت آگاه ساختن افراد درون ساختمان از فعال شدن سیستم های اسپرینکلر استفاده می شود و بر اساس NFPA […]
۵ دی , ۱۴۰۱

بخش های مختلف سیستم اسپرینکلر – قسمت اول

بخش اول – منابع آب نقطه ابتدائی و شروع تمامی سیستم های اسپرینکلر منبع آب است. منبع باید بصورت اتوماتیک بوده تا آب قابلیت حرکت در لوله ها و خروج از اسپرینکلر باز شده را […]
۳۰ آذر , ۱۴۰۱

انواع مدل های پکیج

انواع رایج پکیج ها پکیج ها دارای مدل های متفاوت اند. چهار نوع رایج این پکیج ها شامل موارد زیر می شوند: مدل c12: دو لوله نزدیک به هم یا هم مرکز افقی مدل c32: […]
۲۸ آذر , ۱۴۰۱

سیستم اطفاء حریق سیلابی

در این مقاله مطالبی درخصوص سیستم اطفاء حریق سیلابی طبق کدهای معتبر جهانی ارائه می‌ شود که در کشورمان نسبت به سیستم متعارف اسپرینکلر بسیار کمتر پرداخته شده است. به‌طورکلی انواع سیستم شبکه اسپرینکلر را […]
۲۶ آذر , ۱۴۰۱

خاموش کننده های دستی در اطفاء حریق

خاموش کننده های دستی خاموش کننده های دستی یکی از پر مصرف ترین و در دسترس ترین انواع خاموش کننده ها می باشند. در حقیقت این نوع خاموش کننده را می توان به عنوان اولین […]
۲۳ آذر , ۱۴۰۱

طراحی تاسیسات مکانیکی استخرهای شنا-بخش دوم

ارتباط تشکیل کندانس با نمودار سایکرومتریک تشکیل کندانس (بخار آبی که از حالت گاز به مایع تبدیل می شود)، مساله مهمی در استخرهای سرپوشیده است. از تشکیل کندانس قابل مشاهده و… باید جلوگیری شود. برای […]
۲۲ آذر , ۱۴۰۱

اطفاء حریق با هالون ها

هالون چیست؟ وارد کردن یک یا چند اتم هالوژن به مولکول های هیدروکربن ها باعث دستیابی به عوامل اطفاء حریق هالوژنه یا همان هالون ها می شود. واضح است که این ترکیب ها، خواص جدید […]
۲۱ آذر , ۱۴۰۱

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر های شنا-بخش اول

طراحی استخر های سرپوشیده طراحی تاسیسات استخرهای سرپوشیده، از موضوعات چالش برانگیز از نظر طراحی است. در زمان طراحی سازه برای یک استخر شنا، به منظور کنترل مناسب جو داخل برای آسایش و سلامت ساکنین […]
۱۷ آذر , ۱۴۰۱

مزایای استفاده از REVIT MEP

از دهه 1970، دیجیتالی کردن، بخش مکمل مهندسی ساختمان و MEP بوده است. با این وجود، سفر CAD و نرم افزار مدل سازی BIM در روزهای اولیه خود کمی سخت بوده است. طراحی به کمک […]
۱۵ آذر , ۱۴۰۱

سیستم اطفاء حریق کف

مکانیزم سیستم اطفاء حریق کف کف آتش نشانی عبارت است از ترکیب نسبتاً پایداری از حباب های کوچک با جرم حجمی کمتر از آب یا روغن که برای پوشاندن سطح آتش به کار می رود. […]

دپارتمان نفت،گاز و پتروشیمی

۷ دی , ۱۴۰۱

بخش های مختلف سیستم اسپرینکلر – قسمت دوم

بخش چهارم – هشدار دهنده ها آلارم های ویژه جریان (Water Flow Alarms) از این تجهیزات جهت آگاه ساختن افراد درون ساختمان از فعال شدن سیستم های اسپرینکلر استفاده می شود و بر اساس NFPA […]
۵ دی , ۱۴۰۱

بخش های مختلف سیستم اسپرینکلر – قسمت اول

بخش اول – منابع آب نقطه ابتدائی و شروع تمامی سیستم های اسپرینکلر منبع آب است. منبع باید بصورت اتوماتیک بوده تا آب قابلیت حرکت در لوله ها و خروج از اسپرینکلر باز شده را […]
۳۰ آذر , ۱۴۰۱

انواع مدل های پکیج

انواع رایج پکیج ها پکیج ها دارای مدل های متفاوت اند. چهار نوع رایج این پکیج ها شامل موارد زیر می شوند: مدل c12: دو لوله نزدیک به هم یا هم مرکز افقی مدل c32: […]
۲۸ آذر , ۱۴۰۱

سیستم اطفاء حریق سیلابی

در این مقاله مطالبی درخصوص سیستم اطفاء حریق سیلابی طبق کدهای معتبر جهانی ارائه می‌ شود که در کشورمان نسبت به سیستم متعارف اسپرینکلر بسیار کمتر پرداخته شده است. به‌طورکلی انواع سیستم شبکه اسپرینکلر را […]
۲۶ آذر , ۱۴۰۱

خاموش کننده های دستی در اطفاء حریق

خاموش کننده های دستی خاموش کننده های دستی یکی از پر مصرف ترین و در دسترس ترین انواع خاموش کننده ها می باشند. در حقیقت این نوع خاموش کننده را می توان به عنوان اولین […]
۲۳ آذر , ۱۴۰۱

طراحی تاسیسات مکانیکی استخرهای شنا-بخش دوم

ارتباط تشکیل کندانس با نمودار سایکرومتریک تشکیل کندانس (بخار آبی که از حالت گاز به مایع تبدیل می شود)، مساله مهمی در استخرهای سرپوشیده است. از تشکیل کندانس قابل مشاهده و… باید جلوگیری شود. برای […]
۲۲ آذر , ۱۴۰۱

اطفاء حریق با هالون ها

هالون چیست؟ وارد کردن یک یا چند اتم هالوژن به مولکول های هیدروکربن ها باعث دستیابی به عوامل اطفاء حریق هالوژنه یا همان هالون ها می شود. واضح است که این ترکیب ها، خواص جدید […]
۲۱ آذر , ۱۴۰۱

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر های شنا-بخش اول

طراحی استخر های سرپوشیده طراحی تاسیسات استخرهای سرپوشیده، از موضوعات چالش برانگیز از نظر طراحی است. در زمان طراحی سازه برای یک استخر شنا، به منظور کنترل مناسب جو داخل برای آسایش و سلامت ساکنین […]
۱۷ آذر , ۱۴۰۱

مزایای استفاده از REVIT MEP

از دهه 1970، دیجیتالی کردن، بخش مکمل مهندسی ساختمان و MEP بوده است. با این وجود، سفر CAD و نرم افزار مدل سازی BIM در روزهای اولیه خود کمی سخت بوده است. طراحی به کمک […]
۱۵ آذر , ۱۴۰۱

سیستم اطفاء حریق کف

مکانیزم سیستم اطفاء حریق کف کف آتش نشانی عبارت است از ترکیب نسبتاً پایداری از حباب های کوچک با جرم حجمی کمتر از آب یا روغن که برای پوشاندن سطح آتش به کار می رود. […]

دپارتمان صنایع غذایی

۷ دی , ۱۴۰۱

بخش های مختلف سیستم اسپرینکلر – قسمت دوم

بخش چهارم – هشدار دهنده ها آلارم های ویژه جریان (Water Flow Alarms) از این تجهیزات جهت آگاه ساختن افراد درون ساختمان از فعال شدن سیستم های اسپرینکلر استفاده می شود و بر اساس NFPA […]
۵ دی , ۱۴۰۱

بخش های مختلف سیستم اسپرینکلر – قسمت اول

بخش اول – منابع آب نقطه ابتدائی و شروع تمامی سیستم های اسپرینکلر منبع آب است. منبع باید بصورت اتوماتیک بوده تا آب قابلیت حرکت در لوله ها و خروج از اسپرینکلر باز شده را […]
۳۰ آذر , ۱۴۰۱

انواع مدل های پکیج

انواع رایج پکیج ها پکیج ها دارای مدل های متفاوت اند. چهار نوع رایج این پکیج ها شامل موارد زیر می شوند: مدل c12: دو لوله نزدیک به هم یا هم مرکز افقی مدل c32: […]
۲۸ آذر , ۱۴۰۱

سیستم اطفاء حریق سیلابی

در این مقاله مطالبی درخصوص سیستم اطفاء حریق سیلابی طبق کدهای معتبر جهانی ارائه می‌ شود که در کشورمان نسبت به سیستم متعارف اسپرینکلر بسیار کمتر پرداخته شده است. به‌طورکلی انواع سیستم شبکه اسپرینکلر را […]
۲۶ آذر , ۱۴۰۱

خاموش کننده های دستی در اطفاء حریق

خاموش کننده های دستی خاموش کننده های دستی یکی از پر مصرف ترین و در دسترس ترین انواع خاموش کننده ها می باشند. در حقیقت این نوع خاموش کننده را می توان به عنوان اولین […]
۲۳ آذر , ۱۴۰۱

طراحی تاسیسات مکانیکی استخرهای شنا-بخش دوم

ارتباط تشکیل کندانس با نمودار سایکرومتریک تشکیل کندانس (بخار آبی که از حالت گاز به مایع تبدیل می شود)، مساله مهمی در استخرهای سرپوشیده است. از تشکیل کندانس قابل مشاهده و… باید جلوگیری شود. برای […]
۲۲ آذر , ۱۴۰۱

اطفاء حریق با هالون ها

هالون چیست؟ وارد کردن یک یا چند اتم هالوژن به مولکول های هیدروکربن ها باعث دستیابی به عوامل اطفاء حریق هالوژنه یا همان هالون ها می شود. واضح است که این ترکیب ها، خواص جدید […]
۲۱ آذر , ۱۴۰۱

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر های شنا-بخش اول

طراحی استخر های سرپوشیده طراحی تاسیسات استخرهای سرپوشیده، از موضوعات چالش برانگیز از نظر طراحی است. در زمان طراحی سازه برای یک استخر شنا، به منظور کنترل مناسب جو داخل برای آسایش و سلامت ساکنین […]
۱۷ آذر , ۱۴۰۱

مزایای استفاده از REVIT MEP

از دهه 1970، دیجیتالی کردن، بخش مکمل مهندسی ساختمان و MEP بوده است. با این وجود، سفر CAD و نرم افزار مدل سازی BIM در روزهای اولیه خود کمی سخت بوده است. طراحی به کمک […]
۱۵ آذر , ۱۴۰۱

سیستم اطفاء حریق کف

مکانیزم سیستم اطفاء حریق کف کف آتش نشانی عبارت است از ترکیب نسبتاً پایداری از حباب های کوچک با جرم حجمی کمتر از آب یا روغن که برای پوشاندن سطح آتش به کار می رود. […]