دپارتمان تاسیسات

مهر ۲۴, ۱۴۰۰

تقویم آموزشی نیمه دوم سال 1400

برای کسب اطلاعات بیشتر، روی عنوان هر دوره کلیک کنید ترم عنوان دوره تاریخ شروع مدت زمان دوره (ساعت) مدرس وضعیت    مهر طراحی تاسیسات مکانیکی استخرهای شنا 17 مهر 24 مهندس روح الله واصف […]
مهر ۲۰, ۱۴۰۰

کد تخفیف

به آکادمی فنی و مهندسی کاشانه خوش آمدید
مهر ۱۵, ۱۴۰۰

برنامه کلاس های آموزش

   برنامه کلاس های آموزش تاسیسات مکانیک و برق آکادمی کاشانه هر هفته جهت استفاده دانش پذیران روی سایت قرار داده می شود تا مشغله‌های فکری مانع از حضور عزیزان در کلاس‌ها نشود. طبق اعلام […]
مهر ۱۲, ۱۴۰۰

طراحی تاسیسات مکانیکی استخرهای شنا-بخش دوم

مسایل طراحی تشکیل کندانس (بخار آبی که از حالت گاز به مایع تبدیل می شود)، مساله مهمی در استخرهای سرپوشیده است. از تشکیل کندانس قابل مشاهده و … باید جلوگیری شود. برای درک چگونگی رخ […]
مهر ۷, ۱۴۰۰

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر های شنا-بخش اول

طراحی تاسیسات استخر های سرپوشیده، از موضوعات چالش برانگیز از نظر طراحی است. در زمان طراحی سازه برای یک استخر شنا، به منظور کنترل مناسب جو داخل برای آسایش و سلامت ساکنین و حفظ سازه، […]
شهریور ۳۱, ۱۴۰۰

طراحی استخر-3

تیم طراحی و کارفرمایان استخر باید در درجه اول سلامت و ایمنی ساکنین را در نظر بگیرند؛ این امر خود مستلزم اختصاص بودجه برای یک سیستم HVAC و تهویه مناسب است. در این ویدئو، آقای […]
شهریور ۲۸, ۱۴۰۰

طراحی استخر -۲

استخرهای سرپوشیده، مکان های چالش برانگیزی از نظر طراحی تاسیسات مکانیکی هستند. در زمان طراحی سازه برای یک استخر شنا، به منظور کنترل مناسب جو داخل برای آسایش و سلامت ساکنین و حفظ سازه، درک […]
شهریور ۲۵, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظر سنجی دوره اصول طراحی تاسیسات مکانیکی (M0147)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
شهریور ۶, ۱۴۰۰

حفاظت شده: آزمون دوره سردخانه های موادغذایی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
شهریور ۵, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظرسنجی دوره نقشه کشی، مهندس امیر قرنفلی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

دپارتمان نفت،گاز و پتروشیمی

مهر ۲۴, ۱۴۰۰

تقویم آموزشی نیمه دوم سال 1400

برای کسب اطلاعات بیشتر، روی عنوان هر دوره کلیک کنید ترم عنوان دوره تاریخ شروع مدت زمان دوره (ساعت) مدرس وضعیت    مهر طراحی تاسیسات مکانیکی استخرهای شنا 17 مهر 24 مهندس روح الله واصف […]
مهر ۲۰, ۱۴۰۰

کد تخفیف

به آکادمی فنی و مهندسی کاشانه خوش آمدید
مهر ۱۵, ۱۴۰۰

برنامه کلاس های آموزش

   برنامه کلاس های آموزش تاسیسات مکانیک و برق آکادمی کاشانه هر هفته جهت استفاده دانش پذیران روی سایت قرار داده می شود تا مشغله‌های فکری مانع از حضور عزیزان در کلاس‌ها نشود. طبق اعلام […]
مهر ۱۲, ۱۴۰۰

طراحی تاسیسات مکانیکی استخرهای شنا-بخش دوم

مسایل طراحی تشکیل کندانس (بخار آبی که از حالت گاز به مایع تبدیل می شود)، مساله مهمی در استخرهای سرپوشیده است. از تشکیل کندانس قابل مشاهده و … باید جلوگیری شود. برای درک چگونگی رخ […]
مهر ۷, ۱۴۰۰

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر های شنا-بخش اول

طراحی تاسیسات استخر های سرپوشیده، از موضوعات چالش برانگیز از نظر طراحی است. در زمان طراحی سازه برای یک استخر شنا، به منظور کنترل مناسب جو داخل برای آسایش و سلامت ساکنین و حفظ سازه، […]
شهریور ۳۱, ۱۴۰۰

طراحی استخر-3

تیم طراحی و کارفرمایان استخر باید در درجه اول سلامت و ایمنی ساکنین را در نظر بگیرند؛ این امر خود مستلزم اختصاص بودجه برای یک سیستم HVAC و تهویه مناسب است. در این ویدئو، آقای […]
شهریور ۲۸, ۱۴۰۰

طراحی استخر -۲

استخرهای سرپوشیده، مکان های چالش برانگیزی از نظر طراحی تاسیسات مکانیکی هستند. در زمان طراحی سازه برای یک استخر شنا، به منظور کنترل مناسب جو داخل برای آسایش و سلامت ساکنین و حفظ سازه، درک […]
شهریور ۲۵, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظر سنجی دوره اصول طراحی تاسیسات مکانیکی (M0147)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
شهریور ۶, ۱۴۰۰

حفاظت شده: آزمون دوره سردخانه های موادغذایی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
شهریور ۵, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظرسنجی دوره نقشه کشی، مهندس امیر قرنفلی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

دپارتمان صنایع غذایی

مهر ۲۴, ۱۴۰۰

تقویم آموزشی نیمه دوم سال 1400

برای کسب اطلاعات بیشتر، روی عنوان هر دوره کلیک کنید ترم عنوان دوره تاریخ شروع مدت زمان دوره (ساعت) مدرس وضعیت    مهر طراحی تاسیسات مکانیکی استخرهای شنا 17 مهر 24 مهندس روح الله واصف […]
مهر ۲۰, ۱۴۰۰

کد تخفیف

به آکادمی فنی و مهندسی کاشانه خوش آمدید
مهر ۱۵, ۱۴۰۰

برنامه کلاس های آموزش

   برنامه کلاس های آموزش تاسیسات مکانیک و برق آکادمی کاشانه هر هفته جهت استفاده دانش پذیران روی سایت قرار داده می شود تا مشغله‌های فکری مانع از حضور عزیزان در کلاس‌ها نشود. طبق اعلام […]
مهر ۱۲, ۱۴۰۰

طراحی تاسیسات مکانیکی استخرهای شنا-بخش دوم

مسایل طراحی تشکیل کندانس (بخار آبی که از حالت گاز به مایع تبدیل می شود)، مساله مهمی در استخرهای سرپوشیده است. از تشکیل کندانس قابل مشاهده و … باید جلوگیری شود. برای درک چگونگی رخ […]
مهر ۷, ۱۴۰۰

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر های شنا-بخش اول

طراحی تاسیسات استخر های سرپوشیده، از موضوعات چالش برانگیز از نظر طراحی است. در زمان طراحی سازه برای یک استخر شنا، به منظور کنترل مناسب جو داخل برای آسایش و سلامت ساکنین و حفظ سازه، […]
شهریور ۳۱, ۱۴۰۰

طراحی استخر-3

تیم طراحی و کارفرمایان استخر باید در درجه اول سلامت و ایمنی ساکنین را در نظر بگیرند؛ این امر خود مستلزم اختصاص بودجه برای یک سیستم HVAC و تهویه مناسب است. در این ویدئو، آقای […]
شهریور ۲۸, ۱۴۰۰

طراحی استخر -۲

استخرهای سرپوشیده، مکان های چالش برانگیزی از نظر طراحی تاسیسات مکانیکی هستند. در زمان طراحی سازه برای یک استخر شنا، به منظور کنترل مناسب جو داخل برای آسایش و سلامت ساکنین و حفظ سازه، درک […]
شهریور ۲۵, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظر سنجی دوره اصول طراحی تاسیسات مکانیکی (M0147)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
شهریور ۶, ۱۴۰۰

حفاظت شده: آزمون دوره سردخانه های موادغذایی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
شهریور ۵, ۱۴۰۰

حفاظت شده: نظرسنجی دوره نقشه کشی، مهندس امیر قرنفلی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...
ثبت نام
close-link