کد دوره نام دوره ثبت نام دوره اطلاعات دوره
M01

اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M02

طراحی موتور خانه و انتخاب تجهیزات

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M07

مهندسی برودت حرفه ای

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M08

متره و برآورد تاسیسات مکانیکی و برقی

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M10

دوره جامع طراحی ، بهره برداری و نگهداری سونا، استخر و جکوزی

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M14

محاسبه بارهای حرارتی و برودتی با نرم افزار کریر (HAP 4.9)

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M15

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی همراه با آموزش نرم افزار AUTOCAD

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M16

کارگاه آموزشی نرم افزار PIPE FLOW EXPERT

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M18

طراحی تخصصی تاسیسات بیمارستان

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M19

طراحی سیستم های بخار

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M20

دوره آموزشی چیلرهای جذبی

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M21

طراحی آبگرمکن های خورشیدی

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M22

طراحی تاسیسات مکانیک ساختمان های بلند مرتبه

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M23

ساختمان و تعمیر دیگ های بخار

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M24

مهندسی حریق (طراحی سیستم های اطفاء حریق)

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M27

نصب و تعمیر مشعل های گازی و گازوئیلی

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M29

ساختمان و تعمیر اسپلیت (کولر گازی)

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M30

تعمیرات چیلر تراکمی

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M31

اصول طراحی تاسیسات ویژه معماران

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M38

تعمیر بردهای الکترونیکی

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M40

ترسیم سه بعدی موتورخانه با نرم افزار PDMS

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M41

پمپ حرفه ای برای مهندسان تاسیسات

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M43

مدل سازی سه بعدی تاسیسات مکانیکی با نرم افزار رویت

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M44

طراحی دریچه و دمپر

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M46

تعمیر سیستم های VRF

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M62

مهندسی دودکش

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره

M66

کمپرسور

ثبت نام دوره

اطلاعات دوره