امورمالی، مالیاتی و بورس


Officers are capital of a company. They should be professional in their job and duty.Be careful, all of us are officers .

امروزه آشنا نبودن با برخی از تخصص ها نه تنها باعث زیان می گردد بلکه ممکن است تعجب دیگران را نیز برانگیزد. همچنین علومی که شاید تا دیروز بسیار پیش پا افتاده و همه گیر تصور می شد امروزه مهم و به تخصصی ویژه تبدیل شده است . چندان که حتی متخصصین این فنون این نیز دارای تحصیلات عالیه در این زمینه هستند. این دانش ها را در گروه مدیریت و تکنولوژی اطلاعات طبقه بندی می کنیم. علومی که دانستن آن برای همه لازم است و در عین حال برای خود تخصصی ویژه محسوب می شوند. این شمایید که تشخیص می دهید تا چه اندازه به این تخصص ها نیازمندید.


  • کمی به اطراف خود بنگرید. وقت آن است که خود را از آن چه که هستید متخصص تر کنید.
  • هیچ چیز حق ندارد شما را از آموختن بیشتر بازبدارد..
  • در عصر مدیران طلایی و اطلاعات گرانبها ما با شماییم..
  • از آموختن لذت ببرید و از نتیجه آن منتفع شوید.

نزدیک ترین دوره های دپارتمان مالی و سرمایه گذاری


سرفصل کلیه دوره ها منحصراً توسط آکادمی کاشانه نوشته شده است

کد دوره نام دوره مدت دوره(ساعت) ثبت نام
A01 نرم افزارهای مالیاتی 24 رزرو دوره
A02 بودجه بندی جامع 21 رزرو دوره
A03 قوانین ومقررات مالیات برارزش افزوده 12 رزرو دوره
A04 قانون تجارت 16 رزرو دوره
A05 آموزش قوانین و مقررات بیمه و تامین اجتماعی کاربردی 24 رزرو دوره
A06 مدیریت مالی 21 رزرو دوره
A07 حسابداری عملی با نرم افزار 50 رزرو دوره
A08 حسابداری صنعتی:محاسبه بهای تمام شده 30 رزرو دوره
A09 سرپرستی و مدیریت حرفه ای مالی 20 رزرو دوره
A10 استانداردهای جدید حسابداری 30 رزرو دوره
A11 استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی 24 رزرو دوره
A12 حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی 72 رزرو دوره
A13 حسابداری مالی1 40 رزرو دوره
A14 حسابداری مالی 2 40 رزرو دوره
A15 تهیه صورت های مالی اساسی 24 رزرو دوره
A16 حسابداری پیمانکاری با کارگاه عملی 24 رزرو دوره
A17 مبانی حقوقی قراردادها 12 رزرو دوره
A18 آیین دادرسی مالیاتی 12 رزرو دوره
A19 تجزیه وتحلیل صورت های مالی 24 رزرو دوره
A20 آموزش حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل 24 رزرو دوره
A21 کاربرد اکسل در حسابداری 30 رزرو دوره
A22 قوانین و مقررات مالیاتی 30 رزرو دوره
A23 کارگاه بررسی تحلیل صورت های مالی 8 رزرو دوره
A24 کارگاه گزارش نویسی حسابرسی 4 رزرو دوره
A25 کارگاه قانون مبارزه با پولشویی 4 رزرو دوره
A26 کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد 8 رزرو دوره
A27 کارگاه معاملات فصلی (ماده 169 مکرر) 4 رزرو دوره
A28 کارگاه قوانین و تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی 12 رزرو دوره
A29 گزارش نویسی . رزرو دوره
A30 برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی 16 رزرو دوره
A31 منشیگری مدرن . رزرو دوره
A32 مکاتبات اداری . رزرو دوره