دپارتمان آموزش امورمالی، مالیاتی و بورس

امورمالی، مالیاتی و بورس


Officers are capital of a company. They should be professional in their job and duty.Be careful, all of us are officers .

امروزه آشنا نبودن با برخی از تخصص ها نه تنها باعث زیان می گردد بلکه ممکن است تعجب دیگران را نیز برانگیزد. همچنین علومی که شاید تا دیروز بسیار پیش پا افتاده و همه گیر تصور می شد امروزه مهم و به تخصصی ویژه تبدیل شده است . چندان که حتی متخصصین این فنون این نیز دارای تحصیلات عالیه در این زمینه هستند. این دانش ها را در گروه مدیریت و تکنولوژی اطلاعات طبقه بندی می کنیم. علومی که دانستن آن برای همه لازم است و در عین حال برای خود تخصصی ویژه محسوب می شوند. این شمایید که تشخیص می دهید تا چه اندازه به این تخصص ها نیازمندید.


  • کمی به اطراف خود بنگرید. وقت آن است که خود را از آن چه که هستید متخصص تر کنید.
  • هیچ چیز حق ندارد شما را از آموختن بیشتر بازبدارد..
  • در عصر مدیران طلایی و اطلاعات گرانبها ما با شماییم..
  • از آموختن لذت ببرید و از نتیجه آن منتفع شوید.

نزدیک ترین دوره های دپارتمان مالی و سرمایه گذاری

سرفصل کلیه دوره ها منحصراً توسط آکادمی کاشانه نوشته شده است

کد دوره نام دوره مدت دوره(ساعت) ثبت نام
T01 نرم افزارهای مالیاتی 24 رزرو دوره
T02 بودجه بندی جامع 21 رزرو دوره
T03 قوانین ومقررات مالیات برارزش افزوده 12 رزرو دوره
T04 قانون تجارت 16 رزرو دوره
T05 آموزش قوانین و مقررات بیمه و تامین اجتماعی کاربردی 24 رزرو دوره
T06 مدیریت مالی 21 رزرو دوره
T07 حسابداری عملی با نرم افزار 50 رزرو دوره
T08 حسابداری صنعتی:محاسبه بهای تمام شده 30 رزرو دوره
T09 سرپرستی و مدیریت حرفه ای مالی 20 رزرو دوره
T10 استانداردهای جدید حسابداری 30 رزرو دوره
T11 استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی 24 رزرو دوره
T12 حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی 72 رزرو دوره
T13 حسابداری مالی1 40 رزرو دوره
T14 حسابداری مالی 2 40 رزرو دوره
T15 تهیه صورت های مالی اساسی 24 رزرو دوره
T16 حسابداری پیمانکاری با کارگاه عملی 24 رزرو دوره
T17 مبانی حقوقی قراردادها 12 رزرو دوره
T18 آیین دادرسی مالیاتی 12 رزرو دوره
T19 تجزیه وتحلیل صورت های مالی 24 رزرو دوره
T20 آموزش حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل 24 رزرو دوره
T21 کاربرد اکسل در حسابداری 30 رزرو دوره
T22 قوانین و مقررات مالیاتی 30 رزرو دوره
T23 کارگاه بررسی تحلیل صورت های مالی 8 رزرو دوره
T24 کارگاه گزارش نویسی حسابرسی 4 رزرو دوره
T25 کارگاه قانون مبارزه با پولشویی 4 رزرو دوره
T26 کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد 8 رزرو دوره
T27 کارگاه معاملات فصلی (ماده 169 مکرر) 4 رزرو دوره
T28 کارگاه قوانین و تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی 12 رزرو دوره
T29 گزارش نویسی . رزرو دوره
T30 برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی 16 رزرو دوره
T31 منشیگری مدرن . رزرو دوره
T32 مکاتبات اداری . رزرو دوره
اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...