ایمنی و محیط زیست


میل به زندگی، عاملی است که هر انسانی را نشاط می بخشد. نشاط برای برخاستن از خواب، نشاط برای کار و روبرو شدن با سختی ها و نشاط برای بازگشت به خانه و چه کسی است که قدر سلامت را نداند؟ از سوی دیگر کار لازمه زندگی است. چرا که عامل کسب درآمد است و رهایی از پوچی و روزمرگی. ولی اگر کار بدون ایمنی باشد زندگی پوچ می شود.


  • نسان دو نعمت دارد که بر او مجهولند مگر آنکه از دستشان بدهد:سلامتی و امنیت
  • ایمنی دانش کار کردن لذت بخش است
  • ایمنی برای هر کسی در هر مکانی و در حال انجام هرکاری نیاز است.
  • آموختن ایمنی شما را از زندگی پوچ می رهاند.

لطفاً روی رزرو دوره کلیک نمایید تا امکان رزرو رایگان دوره ها میسر شود.

 

 

 

کد دوره نام دوره مدت دوره(ساعت) روزهای تشکیل شروع دوره ساعت تشکیل هزینه دوره ثبت نام دوره
H01 سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OHSAS 18000) ۱۶  رزرودوره
H02 مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) ۱۶  رزرودوره
H03 طرح مدیریت اضطراری (EMP) و مدیریت بحران ۲۴  رزرودوره
H04 HSE پیمانکاران پروژه ۸  رزرودوره
H05 روش‌های شناسایی خطرات و ارزیابی و ریسک‌های HSE ۱۶  رزرودوره
H06 مدیریت نیروی انسانی و ایمنی در محیط کار ۸  رزرودوره
H07 مدیریت ایمنی فرآیند(PSM) ۲۴  رزرودوره
H08 مدیریت آموزش ایمنی ۸  رزرودوره
H09 آشنایی با مفاهیم ایمنی سیستم ۱۶  رزرودوره
H10 انگیزش ایمنی کارکنان ۸  رزرودوره
H11 فرهنگ ایمنی و راهکار‌های ارتقا آن در سازمان‌ها ۸  رزرودوره
H12 روانشناسی کار ۸  رزرودوره
H13 روش‌های ممیزی و بازرسی ۸  رزرودوره
H14 مدیریت کیفیت جامع(TQM) در ایمنی ۱۶  رزرودوره
H15 ایمنی و حفاظت در عملیات ساختمانی ۸  رزرودوره
H16 ایمنی بالابرها و جرثقیل ها ۱۶  رزرودوره
H17 ایمنی در آزمایشگاه ۸  رزرودوره
H18 سیستم‌های مجوز کار ۸  رزرودوره
H19 دوره عمومی ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶  رزرودوره
H20 ایمنی در برق ۲۴  رزرودوره
H21 آشنایی با عوامل فیزیکی محیط کار ۲۴  رزرودوره
H22 دوره آموزش بهداشت حرفه‌ای و محیط ۱۶  رزرودوره
H23 اصول تهویه صنعتی ۱۶  رزرودوره
H24 آشنایی با ارگونومی و عوامل انسانی ۱۶  رزرودوره
H25 آشنایی با عوامل روانی محیط کار ۸  رزرودوره
H26 ایمنی در انبار مواد خطرناک ۸  رزرودوره
H27 آلودگی‌های زیست محیطی ۸  رزرودوره
اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...