رتبه اول و دوم دو تن از دانش پژوهان آکادمی کاشانه در آزمون استان تهران

همراه با آکادمی کاشانه در نمایشگاه بین المللی تاسیسات
مهر ۲۴, ۱۳۹۶
همه بگین سیب
آبان ۲۴, ۱۳۹۶

رتبه اول و دوم دو تن از دانش پژوهان آکادمی کاشانه در آزمون استان تهران

دو تن از دانش پژوهان آکادمی کاشانه، رتبه اول و دوم آزمون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران را کسب کردند.

 جواد نوری و حسن پیروزهاشمی دو تن از دانش پژوهان آکادمی کاشانه پس از طی یک دوره ۱۲۱ ساعته در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، رتبه های اول و دوم را کسب کردند.

ضمن تبریک به این دو دانش پژوه عزیز، برای شان آرزوی  سربلندی و موفقیت بییشتر آرزو داریم.

این مطلب را هم بخوانید  مبانی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر ISO 22000:2005
اشتراک رایگان تاسیسات نیوز
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها نشریه الکترونیکی تاسیسات ایران است. با عضویت در سایت کاشانه این نشریه را هرهفته در میل باکس خود رایگان دریافت کنید.البته عضویت مزایای دیگری نیز دارد...